Практикуващите в напреднала възраст трябва да ценят времето, което им е било дадено

Minghui.org

Повече от половината практикуващи в нашата област са над седемдесетгодишни. Мнозина едва успяват да четат и разбирането им е ограничено. Тъй като живеят в отдалечени планински райони, те имат тесен поглед към света. Толкова много от тях упорито се вкопчват в собствените си разбирания и отказват да приемат идеите или предложенията на други практикуващи. В началото тези възрастни практикуващи се самоусъвършенстваха усърдно, но постепенно станаха по-малко усърдни. Много от тях развиха болестни симптоми, а някои починаха.

Учителят Ли Хонгджъ, основателят на Фалун Дафа, казва:

„ Много от вас имат желанието истински да постигнат Дао, което, разбира се, е целта на практиката за самоусъвършенстване. Крайната цел на практиката е да се постигне Дао и да завършите самоусъвършенстването. Но някои хора имат ограничено време, оставащо в живота им. Техните години живот са преброени и може да не са достатъчни за самоусъвършенстване. Нашият Фалун Дафа може да разреши този проблем и да скъси процеса на практиката. Междувременно той е и практика за усъвършенстване на съзнанието и тялото. Когато непрекъснато се усъвършенствате, вие постоянно ще удължавате живота си. Чрез последователна практика вашият живот ще бъде постоянно удължаван. Онези възрастни хора с добро вродено качество ще имат достатъчно време за практикуване. Но съществува критерий, че животът, удължен отвъд предопределеното ви време за живот, е напълно запазен за вашата практика. Ако съзнанието ви се отклони в погрешна посока дори малко, животът ви ще бъде в опасност, защото жизненият ви път отдавна е трябвало да приключи. Ще имате такова ограничение, докато достигнете самоусъвършенстване по Фа отвъд Трите свята. След това човек ще бъде в друго състояние.” („Лекция първа”, „Джуан Фалун”)

Ценейки високо възможността за самоусъвършенстване

Ий ще навърши 90 години през тази година. Тъй като домът и е отдалечен от другите практикуващи, тя никога не е участвала в груповото изучаване на Фа. Понякога практикуващите пътуват до дома ѝ, за да изучават с нея и да говорят за самоусъвършенстване. Тя знае, че Учителят Ли е удължил живота ѝ. Тя е много усърдна в самоусъвършенстването и елиминира привързаностите си. Гърбът ѝ е изправен и зрението ѝ е нормално. Тя изглежда все едно е на около 70 години.

Дзя е учител в пенсия. Той е страдал от белодробно заболяване в продължение на десетилетия, а по-късно е развил инфекция на простатата. Той е изпитвал силна болка и понякога е имал кръв в урината му. След като е започнал да практикува Фалун Дафа през януари 1998 г., всичките му заболявания са изчезнали.Той беше успешен във всичко, което правеше, и знаеше, че това е заради благословиите, които получи, след като започна да практикува Дафа. Той осъзнаваше, че животът му беше удължен от Учителя и че трябва да бъде усърден в самоусъвършенстването.

Други практикуващи ходят в дома на Дзя, за да изучават Фа. Той прави добре и трите неща, които практикуващите се очаква да правят. Много практикуващи в неговия район искаха да съдят бившия лидер на комунистическата партия Дзян Дзъмин, който започна преследването, но не можеха да пишат. Дзя направи някои предложения и помогна за ревизирането на писмата им. Понякога му се налагаше да ги пренаписва три или четири пъти. Всички писма, които той ревизира, бяха изпратени.

Дзя е много състрадателен и се отнася към другите практикуващи като към семейство.

Учителят Ли казва:

„Старостта, болестта и смъртта също са форми на демони, но те са създадени да поддържат характеристиката на Вселената.” („Лекция пета”, „Джуан Фалун”)

През 2005 г. Дзя преодоля огромно премеждие. След това той добави мисълта за премахване на намесата на старостта, болестта и смъртта, когато изпращаше праведни мисли.

Дзя вече е над осемдесетгодишен, но казва, че се чувства млад и изглежда, че е спрял да остарява. Някога бялата му коса, е станала черна. Той няма заболявания и е много щастлив. Кара велосипеда си до планинските села, отдалечени на няколко километра, за да разпространява брошури за разясняване на истината, за да спасява хора. Той отглежда зеленчуци и сам си събира дърва за огрев, без никакви притеснения или тревоги!

Да си спомним защо сме тук

Дин (псевдоним) винаги е била много трудолюбива. Майка ѝ е починала малко след раждането на Дин през 1947 г. Тя е била отгледана от баща си и други роднини до навършването на седем или осемгодишна възраст, след което те са я продали на друго семейство. Дин се е омъжила едва на 13 години и е родила първото си дете на 16 години. В резултат на тези трудности тя е развила астма, диабет, главоболие и гинекологични проблеми.

Тя е научила за Фалун Дафа през 2000 г. Първият път, когато е отворила книгата „Джуан Фалун”, тя е видяла, че думите са златни и е можела да види Буди, Даоси и Богове зад тях. Това означава, че тя има добра основа. Малко след като е започнала да практикува, всичките ѝ заболявания изчезнали.

През 2012 г. най-малкият ѝ син заминава да работи в провинция Гуандун. Година по-късно той бил подмамен да се замеси в бизнес с пирамидална схема и тя изгубила връзка с него. Дин била много разстроена и плачела винаги, когато се сетела за него. Когато други практикуващи ѝ напомняли, че всичко се случва с причина, тя не ги слушала. С течение на времето тя вече не била в състояние да се успокои, когато изучавала Фа и всичките ѝ предишни заболявания се върнали. Тя почина през март 2016 г.

Синът на практикуващата Бин, снаха ѝ и внучката ѝ са практикуващи. Семейната ѝ среда била добра. Но тъй като Бин вярвала, че е по-опитна и знае повече, те винаги спорели за тривиални неща. Когато излизала да разяснява истината с други практикуващи, тя прекарвала много време в купуването на подаръци за близките си, което ѝ оставяло малко време, за да разговаря с хората. Съпругът ѝ починал преди години, но ѝ липсва, и тя продължава да казва на хората колко добър е бил. Други практикуващи са ѝ напомняли да елиминира привързаностите си, но тя не ги е слушала. Сега Бин е тежко болна и не е в състояние да изучава Фа с другите практикуващи от две години насам.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/15/174634.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.