Какво е истинска доброта (Шан) и коментарът на Учителя: Фа-коригиране и самоусъвършенстване

Minghui.org

Напоследък в процеса на разясняване на истината, когато сме включили принципа на небето „доброто се възнаграждава с добро, злото се среща със зло” на нашите флаери и в нашите вестници, за да разкажем на хората за него, някои обикновени хора се почувстваха неловко от него и дори предложиха да го премахнем. Като частица, която бива коригирана от Фа, как трябва да се справим с това?

Винаги е съществувал принципът на небето, че има справедливо възмездие за доброто и злото; просто изкривените човешки същества не вярват в него. Когато някой, който не вярва в него, се чувства неудобно, това трябва да е, защото този принцип е жегнал неговата изкривена част. Независимо дали той може да го приеме по това време, това ще остави дълбоко впечатление и това е добре за бъдещето на неговото съществуване. Излизайки извън този конкретен случай, аз се просветлих до факта, че трябва да коригираме някои изкривени представи.

В хода на правенето на всичко, което е свързано с разясняването на истината и елиминирането на злото, трябва да използваме Дафа за оценка на всичко. Дафа винаги трябва да бъде най-високия ни стандарт и не трябва да следваме нашите обикновени човешки чувства. На работното място, на публични места и дори у дома, понякога продължаваме да се приспособяваме към обикновените хора, за да бъдем „добри хора”. Но Учителят е казал:

„Казали сме, че независимо колко са се изменили човешките морални ценности, тази характеристика на Вселената, Джън-Шан-Жен, завинаги ще остане непроменена. Ако някой каже, че сте добър, вие може да не сте наистина добър. Ако някой каже, че сте лош, вие може да не сте наистина лош. Това е, защото критерият за оценка на доброто и лошото е изкривен. Само някой, който се придържа към тази характеристика на Вселената, е добър човек. Това е единственият критерий, който определя добрия и лошия човек, и той е признат от Вселената. Въпреки че в човешкото общество са настъпили големи промени, човешките морални ценности са западнали неимоверно. Човешкият морал се влошава всекидневно и печалбата е станала единствената мотивация. При все това промените във Вселената не стават съобразно промените в човечеството. Като практикуващи вие не можете да се държите съобразно стандарта на обикновените хора. Не е позволено да правите разни неща просто защото обикновените хора ги смятат за правилни. Когато обикновените хора казват, че нещо е добро, то може и да не е добро. Също така, когато обикновените хора казват, че нещо е лошо, то може да не е лошо. В този период, когато моралните ценности са изкривени, ако кажете на някого, че прави нещо лошо, той няма да повярва! Като практикуващ човек трябва да преценява нещата според характеристиката на Вселената. Само тогава той може да различи кое наистина е добро и кое е истински лошо.” („Подобряване на шиншин”, „Лекция четвърта”, „Джуан Фалун”)

Тогава какво е истинска доброта (Шан)?

В „Джуан Фалун”, „Лекция четвърта” се говори за това как една възрастна жена, която практикува Дафа, е била блъсната от кола, докато е пресичала улицата. „Възрастната жена казала: „Всичко е наред. Можете да си вървите.” Изтупала праха от дрехите си и тръгнала със съпруга си.” „Свидетелите на случката дори сметнали за странно, че възрастната жена не се възползвала от шофьора и не поискала пари от него. В днешно време човешките морални ценности са изкривени.” На повърхността изглежда, че тези свидетели на случката са помагали на възрастната жена, като са възразили срещу нанесената ѝ несправедливост. Всъщност това е изкривен тип „доброта”. Хората често смятат, че много от техните представи, които са изкривени по скрит начин, са правилни. Като Дафа практикуващи как можем да подслоняваме изкривените представи?! Трябва да използваме истинската Велика Доброта, за да ги елиминираме активно и да ги коригираме.

Една случка ми направи дълбоко впечатление. Един ден, докато шофирах, блъснах по погрешка колата пред себе си на червен светофар. Другият шофьор изглеждаше много разстроен и поиска телефонния ми номер, докато внимателно проверяваше задната част на колата си. В задната част на колата му имаше няколко много дълбоки вдлъбнатини. Колата му беше доста висока, така че не беше възможно вдлъбнатините да са причинени от моята кола. В миналото определено щях да се съглася да го компенсирам за всичките му загуби, въпреки че не бяха по моя вина. Бих си помислил, че изплащам карма. Но тогава помислих повече по въпроса – наистина ли би било добре за него, ако го направя? Видях егоистичния си ум да пресмята какво би било по-добре за мен. Тогава имах една много силна праведна мисъл в съзнанието си: „Ако това е моята карма, съм готов да понеса всичко, което някога съм дължал, но няма да му позволя да ме изнудва за пари, защото това не е добре за него.” За моя изненада той се приближи до мен и каза: „Тези вдлъбнатини бяха направени от друга кола и нямат нищо общо с теб. Не мисля, че има някакъв проблем.” Той се представи, стисна ръката ми и се сбогува. Може би добрата му страна разбра, че наистина му мислех доброто.

На дълбоко ниво осъзнах, че всяка наша дума и всяко наше действие трябва да бъдат отговорни към съзнателните същества, отговорни към обществото и отговорни към всички праведни елементи. Не можем да допуснем нашите грешки да доведат до това тези хора да генерират карма, защото човешкото общество в бъдеще не би трябвало да има такова изкривено мислене. Истинската доброта е напълно неегоистична и зачита другите; тя взема предвид безсмъртието на тези хора и дори безсмъртието на всички съзнателни същества и на космоса. Под въздействието на силата на тази доброта (Шан), всяка пречка и недоброжелателност ще се стопят, всичко изкривено ще се коригира и неразбраното постепенно ще бъде разбрано. За това, когато разясняваме истината, разясняваме фактите, трябва в същото време да предизвикаме добрите и сърдечни мисли на хората по света и да покажем могъщите принципи на Фа зад всичко това!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Фа-коригиране и самоусъвършенстване

Статията обсъжда с много яснота въпроса как да се отнасяме към Фа-коригирането и самоусъвършенстването. По време на Фа-коригирането Дафа практикуващите имат различна ситуация от тази в миналото, когато се е практикувало лично самоусъвършенстване. Изправени пред неоснователна вреда, пред преследването на Дафа и пред наложената ни несправедливост, не можем да се отнасяме с нещата или категорично да приемаме нещата както преди, в личното самоусъвършенстване, защото сега Дафа практикуващите са в периода на Фа-коригирането. Ако един проблем не е причинен от нашите собствени привързаности или грешки, тогава трябва да е поради това, че злото се намесва или върши лоши неща.

Въпреки това все още се самоусъвършенстваме и все още имаме някои последни обикновени човешки привързаности. Когато възникне проблем, първо трябва да разгледаме себе си, за да видим дали нещата са правилни или погрешни от наша страна. Ако определим, че това е намеса или нанасяне на вреда, когато се справяме с конкретния проблем, би трябвало да се опитваме в най-голяма степен да сме спокойни и добри към онези хора, които са на повърхността, защото когато злото използва хората, те самите обикновено не съзнават това (макар че хората, които са използвани, са обикновено или хора, чиито мисли са лоши, или такива, при които възникват лоши мисли). Колкото до намесата от злото в други измерения, трябва сериозно да я унищожаваме с праведни мисли.

Ли Хонгджъ
8 юли, 2001 г.

Линк към оригиналната статия: http://en.minghui.org/What is True Kindness (Shan) and Master's Comments: Fa-Rectification and Cultivation

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.