Някои идеи от дискусии сред ученици, участвали в седящите протести пред китайските посолства и консулства (С коментар на Учителя)

Тези идеи са наистина добри. Ако всички китайски ученици на Дафа могат да бъдат по-внимателни към поведението си в ежедневието, да бъдат по-спретнати и по-внимателни към другите във всичко, което правят, тогава това е поведението на Дафа учениците. Като ваш Учител през всичките тези години на преподаване на Фа винаги съм правил нещата с чувство на отговорност към обществото и неговите хора.

Всички ученици на Дафа, които участват в протестни демонстрации пред китайските посолства и консулства, са забележителни. Наистина сте понесли много. Времето е толкова горещо, сега не забравяйте да се погрижите добре за себе си.

Ли Хонгджъ
21 юни 2002 г.


Фалун Дафа приема Истинност-Доброта-Търпение, универсалната истина, като стандарт за практика за самоусъвършенстване. Тя култивира доброта и е мирна. Всички дейности на Дафа са отворени за обществеността и практиката е доброволна. Всеки практикуващ е от различна сфера на живота и няма дейности, които нарушават закона или са вредни за обществото. Въпреки това, „от 20 юли 1999 г., когато бандата в китайското правителство, ръководена от главния политически негодник, започна да потиска практикуващите Фалун Гонг, повече от 100 милиона души са несправедливо преследвани; повече от 100 000 души са изпратени в затвори, в лагери за принудителен труд и в психиатрични болници; близо 1000 души са били преследвани до смърт без причина; и този вид преследване все още продължава. Поради това учениците на Фалун Гонг правят всичко възможно, за да дадат възможност на хората по света и правителствата да узнаят истината за това преследване и степента на неговата порочност.

Ние ходим до китайското посолство и правим протестни демонстрации там, за да протестираме срещу клеветническите атаки срещу Фалун Гонг от страна на бандата в китайското правителство, ръководена от Дзян Дзъмин, и жестокото преследване, което той и неговите колеги са причинили на тези добри хора, които усъвършенстват принципите на Истинност-Доброта-Търпение. Нашите цели са да пробудим загрижеността на добрите хора, да им помогнем да научат истината и да спрем злите жестокости от страна на Дзян и неговите съучастници. По същество ние сме се нагърбили с най-великата мисия да спасяваме съзнателни същества, като същевременно даваме възможност на хората да подобрят разбирането си за Фалун Дафа и за практикуващите Фалун Дафа чрез всяка наша дума и дело.

В лекцията на Фа-конференцията в Бостън през 2002 г. Учителят казва: „Поведението на вас – практикуващите, трябва да бъде чисто и праведно. Много хора си мислят, че сте великолепни, само като видят как се държите. Ако не обръщате внимание на собственото си поведение в ежедневния живот, обикновените хора ще видят това. Тъй като не ви познават така добре, както например ако бяха изучавали Фа, те ще гледат само поведението ви. Възможно е поради една единствена дума или действие от ваша страна този човек да не може да бъде спасен или да се стигне до създаването на лошо впечатление за Дафа. Трябва да мислим за тези неща.”

По този въпрос, няколко практикуващи, които са участвали в протестни демонстрации, проведоха дискусия и намериха за необходимо да обръщат повече внимание в бъдеще на това как можем да се справим с различни лоши навици, които са се разпространили в китайското общество след Културната революция. Също така трябва да сме по-дисциплинирани в поведението си и да се уверим, че винаги изпълняваме следното:

За онези хора, които никога няма да имат възможност да разговарят с нас, всяка наша дума или действие представляват най-ефективния начин да им разясним истината. Тъй като самоусъвършенстващите се са истински практикуващи на принципите на Истинност-Доброта-Търпение, Дафа практикуващите трябва да внимават за всяка своя дума или действие. Докато сме състрадателни към другите с доброжелателно сърце, винаги трябва да сме стриктни и дисциплинирани към себе си, което включва следването на принципа „никога не отвръщай, когато те ударят и никога не проклинай, когато те прокълнат”. По-конкретно, когато участваме в протестна демонстрация, трябва да бъдем мили и приятелски настроени към живущите и минувачите в района и винаги да помислим първо за тяхното удобство.

Трябва да сме облечени спретнато и да се уверим, че обувките и чорапите ни не са разхвърляни навсякъде. Ако някой носи чанта, тя трябва да бъде държана близо до него. Прави много неприятно впечатление да сте разхвърляни и нехигиенични, когато има много неща до постелката, като обувки, чанти с всякакви размери и от всякакви тъкани, дрехи, храна, книги, бутилирана вода и т.н. За това бихме желали да предложим всеки да носи със себе си количество вещи, което може да управлява, да покрие обувките си с чантата си и да остави всичко останало в чантата. По този начин не само цялата група протестиращи изглежда спретнато, но и оставя благоприятно впечатление в другите.

Не издавайте шумове. Освен при специални обстоятелства (като пресконференции), не трябва да се използват високоговорители при възпроизвеждането на музиката за упражненията. Освен това трябва да внимаваме да не пускаме музиката изобщо преди 9 часа сутринта и след 8 часа вечерта (времето за почивка на живущите). Освен това възпроизвеждането на музиката и говоренето трябва да не са силни.

Трябва да се грижим да пазим околната среда чиста и подредена, и по подобни въпроси, да си сътрудничим с работата на портиерите.

Не трябва да заемаме местата за паркиране на живущите отстрани на сградата, за да гарантираме, че не им създаваме неприятности в ежедневието им. По време на протестната демонстрация трябва да следваме инструкциите на полицията и да седим на определеното място, като също така трябва да оставим малко свободно пространство отпред, за да могат живущите да се качват и да слизат от колите си, а отзад трябва да остане лента за пешеходци. Не трябва да седим близо до входа на жилищната сграда зад нас, за да не нарушим достъпа на живущите. Между медитиращите практикуващи трябва да има достатъчно място, през което да преминават хората. Освен това не трябва да се скитаме наоколо; нито трябва да седим твърде близо до бордюра, където са паркирани превозните средства, защото на шофьорите им е по-трудно да паркират колите си, когато виждат хора, седящи там.

Горното са само няколко примера за многото неща, които трябва да имаме предвид. Ако не им обърнем необходимото внимание, много хора около нас ще си помислят, че няма голяма разлика между самоусъвършенстващите се и обикновените хора. Възможно е дори някои хора да имат погрешни разбирания за Дафа поради личното поведение на някои практикуващи от китайски произход. Всичко това е много далеч от целта на нашите усилия за разясняване на истината.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2002/6/23/23405.htmlМожете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.