Строго вземете Фа като учител, по ваша собствена инициатива унищожете видео компактдисковете, които не са публикувани от Учителя (С коментар на Учителя)

Clearwisdom.net

Ако вие, като ученик [на Дафа], не следвате изискванията на Учителя, това определено не е нещо незначително. Старите сили са аранжирали за всички Дафа ученици комплекс от техните неща, така че ако Дафа ученик не следва изискванията на Учителя, тогава ученикът би трябвало да следва аранжировките на старите сили. Старите сили са по същество гигантски изпитания и страдания, които ви съпровождат през цялото време, фокусирани върху това дали Дафа учениците от периода на Фа-коригирането са способни да пристъпят напред.

Ако след преминаването на това мъчително изпитание някои ученици все още не са с ясно съзнание, тогава те ще пропуснат [възможностите представени във] всичко това. Само когато следвате изискванията на Учителя, вие утвърждавате Фа и се самоусъвършенствате като Дафа ученик, и само тогава вие сте инстински Дафа ученик.

Ли Хонгджъ
8 май 2004 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От практикуващ от град Дзилин

Преди няколко дни до нашия район бяха предадени два видео компактдиска от провинция Шанси. Единият видео компактдиск съдържа лекцията на Учителя на Фестивала на фенерите, а другият – ексклузивно интервю на Учителя с „Ню Тан Дайнъсти Телевижън”. Някои практикуващи вече бяха гледали съдържанието, някои планираха да ги разпространят, а някои дори подкрепиха създаването на копия. След като видяхме това, ние потърсихме в „Клиъруисдъм” и във всички други Дафа уебсайтове, но никъде не открихме съдържанието на тези два видео компактдиска. Надяваме се, че практикуващите, които все още гледат и разпространяват тези два видео компактдиска, ще могат да изоставят своите привързаности, да приемат стриктно Фа като учител, да спрат всичко от Учителя, което е било разпространено в техния район, но не е публикувано в Интернет, и незабавно ще го унищожат, за да защитят правилната форма на разпространение на Дафа. На следващо място, нека да прегледаме и изучаваме заедно писанието на Учителя „Винаги помнете”.

Винаги помнете

Дафа общество:

Препоръчвам всеки практикуващ незабавно и на място да унищожи всичко, което не съм издал публично, но се разпространява без позволение, като например: моите речи, появили се от Чънду; нещата относно свръхестествените способности, които обсъждаше един практикуващ от Пекин; речта на координатора на асистиращия център в Далян; историята за пещерата на координатора на асистиращия център в Гуейджоу и други изказвания; да не говорим за изказвания, направени от хора, които отговарят за различните региони; споделеното от учениците, след като са ме видели; речите, изнесени от отговорници от Дафа изследователското общество и прочие, както и текстове, записи, видеокасети и така нататък, които са били копирани в писмена форма от мои изказвания без разрешение. Всички те трябва да бъдат унищожени моментално и не могат да бъдат запазени, независимо от извинението. Какво означава „да защитаваме Дафа“? Това означава най-старателно да пазим Дафа, то е и тест дали можете да следвате това, което ви казвам, и дали наистина сте мои ученици! Нека кажа на всички още веднъж, че Дхарма, преподаден от Буда Шакямуни, е бил подронен по този начин. Това е урок в историята. От сега нататък никой не трябва да прави аудио- и видеозаписи на речите, дадени от който и да било от отговорниците на различните региони, или от които и да било ученици; още по-малко могат да бъдат редактирани в писмен вид и разпространявани, за да бъдат четени от хората. Това не е проблем на някой конкретен човек, нито има за цел да критикува конкретно някого тук, а е за коригиране на Дафа. Помнете: с изключение на конференциите на Дафа учениците за споделяне на опит относно изучаването на Фа и дейностите, организирани от главните асистиращи центрове с подкрепата на Изследователското общество, всичко, което не принадлежи към Дафа, но се разпространява в Дафа, подкопава Дафа.

Ли Хонгджъ
18 юни 1997 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/11/47970.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.