Дафа дава отговори и в най-трудните ситуации

Многоуважаеми Учителю,
Скъпи съпрактикуващи,

Казвам се Калина и практикувам Фалун Дафа от края на 2015 година. Тогава чух за пръв път за Дафа и поканих приятели, които практикуваха, да представят практиката в града ни.

Винаги съм търсела смисъла на живота и Дафа ми даде отговор на много от въпросите ми. Бях много щастлива, че съм открила праведен път и Учител, който да ме води. Дафа ме запозна и с моя бъдещ съпруг и най-добър приятел, който се оказа, че по онова време беше единственият практикуващ от града и започнахме да практикуваме заедно. Култивацията ми не беше трудна, чувствах, че се справям добре и даже си мислех, че имам малко карма и доста добро количество дъ.

В началото на тази година започнаха сериозните предизвикателства и тестове. Съпругът ми започна да се държи странно, ирационално и в средата на месец април получи психоза. Състоянието му беше много сложно и плашещо, не само за мен , но и за други практикуващи, които го видяха. Държеше се, сякаш чуждо същество действаше чрез него, говореше несвързано, не ми позволяваше да изучавам. Тези състояния продължиха около месец като бяха с различен интензитет и проявления. Отношенията ни се влошиха и скоро той ме помоли да се изнеса от апартамента му. След няколко дни донесе целия ми багаж в къщата на родителите ми, а след още няколко дни разбрах, че се е събрал с бившата си съпруга.

Последното беше ужасен и разтърсващ шок за мен. Възприех го като намеса от старите сили - виждах как го контролират да се отклонява от пътя си, но въпреки всичко не можах да запазя спокойствие и праведни мисли. Изпаднах в депресия, спрях да се храня, едва успявах да отида на работа, дните ми минаваха в плач. Не можех да се концентрирам да изучавам и да си правя упражненията, единствено успявах да гледам видео лекциите. През цялото време мислех само как да го върна към Дафа и праведния път. Обаждах му се, изпращах му цитати от Фа, но всичко, което чувах от него беше, че нашият брак е бил аранжиран от старите сили, и че аз трябва да подам иск за развод.

Изведнъж всичко около мен се превърна в огледало. Хората и ситуациите започнаха да говорят с думите на Учителя. Започнах да виждам грешките, които съм правила, пропуските, неправедните действия и мисли. Разбрах, че не съм премахвала вкоренени мои представи, манталитет и привързаности. Започнах да разбирам, че съм пропускала истинската същност на това да се самоусъвършенстваш и да подобряваш характера си. Бях се самоусъвършенствала с манталитета да получавам и да се облагодетелствам от практиката, вместо да ставам по-добър, самоотвержен и себеотрицателен човек. Със съпруга ми бяхме започнали да живеем заедно преди да се разведе, с което бяхме натрупали голямо количество карма. Бяхме практикували дълго време в изолация, без да се събираме с другите практикуващи. Участвахме в национални изучавания, но така и не успяхме искрено и истинно да участваме открито в тази Дафа среда, да споделяме, да се учим един от друг, да създадем място за практика в града ни.

И двамата имахме силно его, което ни пречеше, както и много погрешни представи, които дадоха възможност за старите сили да ни се намесят.

В „Преподаване на Фа по време на Фа-конференцията в Ню Йорк“, 2011 г., Учителят казва:
„И когато ви преследват, Учителят няма какво да направи, тъй като те са намерили за какво да се хванат: „Виж какво е това същество. Това твой ученик ли е? Толкова е негоден. Не трябва ли да го поправим? Ти не искаш да го поправиш и въпреки това той нанася вреда на нас и на другите, затова по-добре да го поправим бързо!“

И така те ни поправиха бързо. Започна един много интензивен период за мен на осъзнаване на привързаности, грешки и пропуски. Осъзнах, че от мързел и посредственост не съм практикувала прилежно и редовно. Виждах голямото си его, виждах, че не съм била добър човек и че не съм мислела за другите. Разбрах, че не съм можела да гледам навътре, и че през цялото време съм гледала към съпруга си – съревновавайки се с него, укорявайки го, осъждайки го за неговите действия или упоритите му представи. Не съм могла да проявя Шан със състрадание, когато исках да му посоча негов пропуск. Видях, че не съм била добра и грижовна съпруга. Изпаднах в самообвинения, че съм разочаровала Учителя, което засилваше депресията и изтощението ми. Чувствах се отговорна за случващото се със съпруга ми и се опитвах да го върна. Той продължаваше да ми повтаря, че трябва да се разведа с него.

Започнах да изучавам джингуини и да чета есета от „Минхуей“ на тема брак и развод. Виждах, че практикуващият трябва да подобри себе си, за да се подобри и партньорът му - това беше общата идея. Но при мен не се получаваше и не разбирах какво още трябва да направя. Хората около мен също започнаха да ми говорят, че е редно да се разведа. Тестът постоянно се задълбочаваше. През цялото време нещо ме караше да действам, да предприемам действия, за да разреша ситуацията или поне да видя изхода от ситуацията, исках да видя как ще приключи. Не можех просто да стоя, да бездействам и да чакам. Започнах да се замислям дали наистина не би трябвало да се разведа.

Тогава в „Преподаване на Фа на срещата на учениците от Азиатско-тихоокеанския регион“ от 12 ап¬рил 2004 г. прочетох сления въпрос и отговор:
„Въпрос: Когато съпруг и съпруга са Дафа практикуващи и имат конфликти и проблеми, които не могат да бъдат разрешени, може ли да се разведат? (Публиката се смее) Има ли това нещо общо със самоусъвършенстването?
Учителят:
Всъщност бих казал, че имате пропуски в самоусъвършенстването си, въпреки че някои ученици може и да кажат, че се справяте добре. Не сте ли прекалено привързан към тези човешки неща? Ако и двамата можете да се откажете от егото си, да се самоусъвършенствате добре и да нямате толкова силно чувство за собственото си „аз“, тогава бихте ли могли да не се справите с тези неща добре, при условие че и съпругът, и съпругата са Дафа практикуващи?

(и по-нататък в същия отговор)
Не трябва ли да оставим на бъдещото човечество най-добрите неща? Когато и двамата сте самоусъвършенстващи се, всеки трябва да е внимателен към другия и ако това е налице, как може да говорите за развод? Бракът трябва да е нещо неразрушимо.“

Разбрах, че разводът не е решение. В желанието да действам видях привързаността си към контрол, липсата на търпение, неспособността за ууей и тази да се оставям на естествения ход. Опитах се да изоставя всички тези неща. През цялото време виждах ситуацията като пиеса, аранжирана от старите сили и исках да я прекратя и разреша. Но всъщност отново пропусках да търся причините в себе си и да се поправям.

В един момент се просветлих, че трябва да изоставя привързаността към съпруга си. Освен това трябваше да изоставя сантименталността, чувствата, всички представи за съвместния ни живот, всички желания да бъда с него. Спрях да правя опити да му се обаждам и да го връщам в Дафа. Разбрах, че трябва да изоставя и представата, че съпругът ми ще е практикуващ и ще работим заедно за Дафа. По отношение на сантименталността в „Преподаване на Фа във Вашингтон“ през 2018 г, в частта „Въпроси и отговори“ прочетох:
„Колкото до сантименталността, в човешкото общество не можете да видите тази сантименталност. (Учителят се усмихва.) В нашата атмосфера и в рамките на тази атмосфера плътността ѝ е десетки милиони пъти по-висока от тази на водните молекули. Ето какво е. Тя изпълва костите на всички същества, клетките на съществата и частиците на съществата. Щом сте същество в рамките на Трите сфери, тя може да се просмуче там, без значение какво е. С други думи вие сте потопени в тази сантименталност. Да остане неповлиян от сантименталността – ако някой казва, че не се влияе от сантименталността, той е наистина забележителен. Онези, които не са повлияни от сантименталността, могат да бъдат единствено самоусъвършенстващи се. Дори и при един самоусъвършенстващ се, само когато той разбере определен принцип в самоусъвършенстването, частта от него, която се повишава, се издига извън Трите сфери, така че тази част няма да има намеса от сантименталността. Докато не сте се издигнали в самоусъвършенстването и докато сте на нивото на обикновените хора, вие сте потопени в сантименталност и ще се влияете от нея. Дафа учениците се справят рационално със сантименталността. Невъзможно е да не бъдете засегнати от нея. Вие просто сте рационални в това отношение. Единствено частта от вас, която е завършила самоусъвършенстването, може да бъде отделена от сантименталността.
За Дафа учениците, да бъдете способни да се справяте рационално с нея зависи от това колко силна е рационалността ви. Това са праведните мисли, за които говорим. Въпросът е дали основата на вашето самоусъвършенстване е солидна, или не. Ето за какво говорим и ето какво е. Ако можете да се справяте рационално с всичко, това е наистина забележително. Знам какво е усещането без никаква сантименталност. (Учителят посочва сърцето, усмихва се.) То е състрадателно към съзнателните същества и е напълно различно от сантименталността. То е нещо в широк смисъл, а сантименталността се усеща като нещо излишно и отблъскващо сравнена с него. Точно както когато чуете нещо неприятно и когато виждате неща, които не би трябвало да са там, вие ги отхвърляте. Ето защо понастоящем вие можете единствено да се справяте рационално с нея.“

Видях, че сантименталността към съпруга ми беше огромна субтанция. Признавам, че не се справих с нея сама и помолих Учителя за помощ. Когато Учителят я премахна, усетих силна физическа реакция по време на второ упражнение и огромна материя беше премахната от мен. Успях да заместя всички негативни мисли и страхове по отношение на съпруга си със състрадание към него. Все пак още мислех за него и през цялото време молех Учителя да не го изоставя.

Дойде ден, в който получих силно просветление. Разбрах, че чрез този тест и чрез емоциите ми, старите сили всъщност ме преследваха. Опитваха се да ми попречат да върша работата си за Дафа, да подлагат на съмнение твърдостта и вярата ми в Учителя и в крайна сметка - да ме провалят. В момента, в който осъзнах това, си спомних, че имам мисия и обет към Учителя да му помагам в спасяването на съзнателни същества. Видях игрите на ума и заблудите, в които се опитваха да ме вкарат старите сили. Взех решение, че няма да им се дам. Изоставих всички емоции и сантименталност, които те използваха, за да ме сломят. Изоставих себе си, егото и репутацията. Изоставих всяка мисъл за съпруга си. Рационално осъзнах, че това е единственият начин да върша работата си по спасяване на съзнателни същества наистина ефективно. Успях да се вдигна от леглото и да отида на събитие за разясняване на истината. След събитието усетих, че силите и енергията ми се връщат. Станах отново стабилна, започнах да си правя упражненията и да изучавам усърдно.

В „Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско“, 2005 г. Учителят ни учи:
„Когато учениците проявяват силна болестна карма, това несъмнено има две цели. Едната е, този човек да покаже такова състояние и тогава да се види как хората около него ще погледнат на това. Целта е да се види дали и как вашите съзнания са развълнувани от това. Не е ли такъв случаят? Ако всеки се развълнува, мислейки си: „О, той се самоусъвършенства толкова добре, как можа с него да стане така?“, тогава привързаностите се надигат в главите им и на повърхността изли¬зат чо¬веш¬ки мис¬ли. Ня¬кои хора си мис¬лят: „Ако дори и с него ста¬на така, дали аз ще мога да се справя?“ Така на повърхността излизат всевъзможни чо вешки привързаности. Тогава старите сили казват: „Бяхме прави да направим това, нали? Причината да накараме болестната карма на този човек да стане толкова сериозна, беше да проверим праведни мисли ли имат те, или човешко мислене. Направихме правилното нещо, нали? Виж, не се ли завърнаха човешките мисли на твоите практикуващи? Толкова много човешки мисли се върнаха, ето защо трябва да се прицелим в тези човешки мисли. Затова ще увеличим болестната карма на този човек и ще видим дали всички вие все още ще се самоусъвършенствате.“

Независимо какво се случва, никой не бива да бъде повлиян отвътре. Всеки ученик би трябвало да мисли само да окаже помощ като Дафа практикуващ, когато е способен, и няма за какво да се безпокоите. Дори да не можете да помогнете на този човек, все пак трябва да се изправите пред този въпрос с праведни мисли. Продължавайте да правите каквото трябва. Не се привързвайте към това, като го разглеждате по човешки начин, не влошавайте тези проблеми в съзнанието си, гледайте много праведно на връзката на това с всичко останало, не го смятайте за нещо много важно и бъдете много спокойни. Тогава старите сили ще изгубят интерес, мислейки си: „Тези хора не се вълнуват. Ако никой от тях не се вълнува, какъв е смисълът?“ Тогава ще се откажат от това и болестната карма на този човек ще изчезне моментално. Това е един сценарий.“

След като започнах да гледам по-спокойно на нещата и премахнах човешките си мисли, бях способна отново да върша работата си за Дафа. Една седмица по-късно съпругът ми започна да се връща към разумното си състояние, да се пробужда от заблудата и да се завръща към Дафа. Целият кошмарен тест приключи за три месеца. Както Учителят ни посочва в Лекция Трета на „Джуан Фалун“:
“Нещата задължително се преобръщат след достигане на предела! “

И така, след като „преминахме сенчестите върби“, към момента отново живеем заедно, в ново жилище, много по-просторно и комфортно от предишното, и двамата сме пречистени, много по-добри от преди, и се отнасяме с по-голямо внимание един към друг. Отнасяме се и много по-отговорно към практиката, към практикуващите и към обикновените хора.

„Точно както съм казвал и преди, премежията ще доведат до това състояние на съзнанието у съществата: само след като положат огромно усилие, хората ще разберат какви са мъките по придобиването на нещо и впоследствие ще се чувстват щастливи, че го притежават. И по време на този процес ще се проявят жизнеспособността и брилянтността на съзнателните същества и Вселената. Ето как стоят нещата наистина. “
(Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско“, 2005 г. )

По време на изпитанието един урок много ясно и силно се отпечата в съзнанието ми, а именно - да ценя средата на Дафа практикуващите. За пръв път видях тази среда като истински ценна и силна. Започнах да споделям с практикуващи, да ги търся по-често, да черпя опит от полезните им съвети. Видях, че когато сме заедно сме много по-силни. Още в първото изречение на първа лекция от „Джуан Фалун“ Учителят казва:
„През цялото време на преподаване на Фа и практиката за самоусъвършенстване аз съм отговорен към обществото и практикуващите.“
Това изречение дълго ми отекваше в съзнанието и не знаех защо. Когато потърсих по-дълбоко, наистина открих, че не се отнасях достатъчно отговорно към практикуващите. Мислех си, че трябва да спасяваме обикновените хора, а когато имаше работа в полза на практикуващите, не бях толкова склонна да я върша. В този тест оцених практикуващите и тази чиста среда и им благодаря за помощта и подкрепата. Учителят ни учи:
„Отсега нататък, наред с взаимодействията си с обикновени хора, трябва да направите дълбоки подобрения, когато се отнася до това как взаимодействате с други Дафа ученици. Сега, когато казах всичко това, трябва да го приложите и да го направите реалност. („Преподаване на Фа в Лос Анджелис“, САЩ, 25 февруари 2006 г.)

Написах това есе, тъй като осъзнах колко е важно да си помагаме взаимно и много се надявам то да бъде от полза за самоусъвършенстването на останалите. Надявам се Дафа тялото в България да стане силно, сплотено и хармонично, да преодолеем привързаностите си, да станем по-толерантни и състрадателни един към друг, да вършим работата си отговорно и да изпълним обетите си в този финален период.

Ще завърша с думите на Учтиеля:
„Ако Дафа практикуващите могат да действат праведно и при условие че нямат силни привързаности или неща, към които са привързани на фундаментално ниво, тогава няма да има никакви проблеми. Някои казват, че докато изучават Фа, се натъкват на едикакви си неща. Това е нещо, което казвам често: щом се захванете с Дафа, на каквото и да се натъкнете – добро или лошо – то е нещо добро (аплодисменти), тъй като се е появило само защото се самоусъвършенствате в Дафа. Някои ученици преживяват всякакви трудности, след като се захванат с Дафа. Ако не се самоусъвършенствахте, тези изпитания щяха да доведат до вашето унищожение. Но точно защото се самоусъвършенствате в Дафа, макар че натискът, пред който сте изправени, е огромен, когато трудностите идват по-рано, отколкото би трябвало и тестовете на вашия Шиншин са трудни за преодоляване – и понякога тестовете може да са огромни – в крайна сметка тези трудности са все неща, които трябва да преодолеете, те са сметки, които трябва да уредите, сметки, които трябва да платите. (Публиката се смее) Тогава не са ли те чудесни неща? Така че независимо дали нещата, на които се натъквате, са добри или лоши, докато се самоусъвършенствате в Дафа всички те със сигурност са положителни.
(„Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Сан Франциско“, 2005 г. )

Благодаря Ви, милосърдни Учителю!
Благодаря Ви, скъпи съпрактикуващи!

Есето е прочетено на Осмата българска Фалун Дафа конференция за споделяне на опит в Пловдив, 2019 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.