Редакторска бележка: Ти самоусъвършенстващ се ли си? (С коментар на Учителя)

Minghui.org

В „Джуан Фалун” Учителят учи своите ученици да се усъвършенстват солидно, да изучават Фа повече и да премахват човешки привързаности. И все пак от известно време някои хора все още не могат да се откажат от това да вършат неща с човешки начин на мислене и да разглеждат нещата с човешки представи; те не знаят как да се усъвършенстват и отказват да променят своите човешки мисли чрез искрено изучаване на Фа и истинско усъвършенстване. Те често идолизират това или завиждат за онова и са привързани към това или желаят онова, и в резултат на това са причинили сериозна намеса на себе си и на други Дафа практикуващи и са нанесли големи щети. Например някои практикуващи винаги са се възхищавали на незначителни умения и средства, красноречие, знания и способности или пророчества, и са привързани към светските печалби и загуби. Това е станало причина те да пропуснат гората заради няколко дървета. Те обикновено изглеждат непоколебими относно Фа, но след това губят от поглед Фа на Учителя, винаги когато се натъкнат на някакво нещастие, и използват това, което не могат да изоставят, като свой стандарт за преценяване на нещата. Те не могат да приемат дори Фа на Учителя, когато не е в съответствие с техните представи. Те захапват всяка една стръв, която злото поставя. Те поддържат злата ККП и все пак твърдят, че се усъвършенстват или дори че се усъвършенстват по-добре от всички останали и че са се просветлили до по-висши закони. Те не успяват да осъзнаят, че са най-податливи да бъдат набелязани от злата ККП и повалени в Ада. Онези, за които старите сили са аранжирали да бъдат сред Дафа практикуващите и след това да се присъединят към лагера на злата ККП, след като научат Фа, да участват в усилията по промиване на мозъци, недвусмислено прицелвайки се в привързаностите, към които нашите ученици се придържат от дълго време. Те правят това, за да заблудят нашите ученици и да унищожат онези, за които старите сили смятат, че не отговарят на стандарта.

Откакто започна своето преследване срещу Фалун Гонг през 1999 г., ККП съсредоточи атаките си и клеветите си срещу „Минхуей”, тъй като той е най-важният уебсайт на Фалун Гонг. „Минхуей” е трън в очите на всички центрове за промиване на съзнания на ККП, лагери за принудителен труд, пропагандни единици и агенции за държавна сигурност. В периода след юли 1999 г., когато Дафа практикуващите трябваше да вървят по собствените си пътища, Учителят не можеше публично и открито да напътства практикуващите. Дафа учениците трябваше да стигнат до свои собствени разбирания и увереност. На 19 януари 2000 г, Учителят публикува една снимка на „Минхуей” („Тихо наблюдавам света от планините”), за да могат Дафа учениците да имат доверен уебсайт; на 22 май Той публикува „Знаещото сърце” – първата нова статия от 22 юли 1999 г. насам – също на „Минхуей”; и на 15 юни Редакционният екип на „Минхуей” публикува предварително съобщение, че предстои втора статия. (1)

За 13 години на съществуване на „Минхуей” мнозинството от Дафа практикуващи – и най-вече голям брой нови и ветерани практикуващи, които вървят непоколебимо по пътя на самоусъвършенстване през периода на Фа коригирането в Китай – бяха добре запознати с важността на уебсайта. Те постигнаха „велик път без форма”, поддържаха добро сътрудничество с „Минхуей” и установиха среда за самоусъвършенстване с „Минхуей”. Има ги и онези, които отдавна се тътрят по различни причини; някои са се отклонили; някои са били обърнати да застанат на страната на злото; някои не са успели да пристъпят напред заради дългогодишни страхове; а някои са си докарали демонична намеса от собственото съзнание заради напомпаното си его. Такива хора пренебрегнаха уверенията на Учителя за „Минхуей” в неговите учения и не осъзнаха, че това е израз на неговото състрадание към Дафа практикуващите, които са изправени пред преследването в Китай. Въпреки че тези хора може и да не са били хвърлени в затвора, те не са преодолели тези привързаности в съзнанията си и по този начин остават в опасна ситуация.

Поради тази причина злото започна да парадира с някакъв предполагаем „пророк”. Това беше насочено към онези практикуващи, които са привлечени от онлайн новостите, и заблуди хората онлайн, като им нанесе вреда. И това се е разпространило сред повече китайски практикуващи чрез онези, които първи захапаха стръвта. Злото използва този предполагаем „пророк”, за да събира пари от практикуващите в Китай под претекста, че е помогнало на сираците на Дафа практикуващи преди известно време; то се възползва от привързаностите на практикуващите към пророчества, за да раздуха налудничави спекулации за пророчества; и наскоро предизвика неспирни атаки срещу „Минхуей” от практикуващи, които не са разбрали добре принципите на Фа или които отдавна имат зъб на „Минхуей” заради статиите, които не са в съответствие с техните представи.

В статията на Редакционния екип на „Минхуей” от 15 юни 2000 г., озаглавена „Втората автентична нова статия на Учителя Ли от 22 юли 1999 г. насам ще бъде публикувана след няколко дни”, Екипът, по нареждане на Учителя, препредаде открито на Дафа учениците:

Учителят каза: „Въпросът не е, че „Минхуей” не прави грешки. Но по важни въпроси практикуващите трябва да обръщат внимание на поведението на „Минхуей”. Целта на публикуването на моята снимка и на статията „Знаещото сърце” на „Минхуей” беше да изградя доверен уебсайт за практикуващите.” В допълнение Учителят публикува нова статия след един или два дни.

След това на 16 юни 2000 г., когато фалшифицирани от специалните агенти на ККП нови статии се появяваха често и беше трудно да се разбере кое е автентично и кое не, Учителят публикува „Към Съвършенство” – втората автентична нова статия от 22 юли 1999 г. насам. В изминалите оттогава повече от дванадесет години новите статии на Учителя винаги са били публикувани на „Минхуей”. Някои практикуващи извън Китай не съумяха да разгледат нещата от перспективата на Учителя и Фа и по този начин не успяха да разберат и приемат важността на „Минхуей”. На Фа конференцията през 2009 г., отбелязваща десетата годишнина от създаването на „Минхуей”, беше зададен следният въпрос: „Може ли „Клиърхармъни” да публикува писания на Учителя или трябва само „Минхуей” да го прави?” Учителят отговори: „Публикувам ги само на „Минхуей”, защото това помага да запазя неговата правдоподобност. Други уебсайтове, ръководени от Дафа практикуващи и предназначени за нашата общност, могат да ги препубликуват и това ще помогне да се предпазим от онези фалшиви уебсайтове, които причиняват неприятности.” (2)

Сега този предполагаем „пророк” атакува „Минхуей”, като цитира извън контекста публикацията „По важни въпроси практикуващите трябва да обръщат внимание на отношението към него от страна на „Минхуей”, която обяви същата тази инструкция от Учителя. Тази демонстрация на атака срещу „Минхуей” има ясното намерение да повали хора заедно с ККП и не е нищо ново. Тя включва същите трикове, използвани за „трансформиране” на хора от „Управление 610”, лагерите за принудителен труд и центровете за промиване на съзнания. Как стана така, че група практикуващи, които мислят, че са изучавали Фа относително добре, падна в тези капани? Взели ли сте наистина присърце Фа, който Учителя ни е преподал? Научили ли сте се наистина как да се усъвършенствате? Или сте се отнасяли към четенето и изучаването на новите статии на Учителя като към обикновено интелектуално познание? Когато се натъкнете на проблеми, вероятно не използвате истински Фа като своя основа за усъвършенстване на съзнанието си и за премахване на представи и привързаности?

18 декември 2012 г.

Бележки:

(1) Статията на Редакционния екип на „Минхуей” от 15 юни 2000 г., озаглавена „Втората автентична нова статия на Учителя Ли от 22 юли 1999 г. насам ще бъде публикувана след няколко дни”
(2) „Преподаване на Фа на Фа конференцията отбелязваща десетата годишнина от основаването на уебсайта „Минхуей”” от Учителя Ли Хонгджъ през 2009 г.

Самоусъвършенстването се отнася до премахването на човешки мисли и служи за отсяване на онези, които са се окопали категорично в своето човешко мислене и които подриват нещата. Винаги щом нещо уродливо се появи, за да се намесва на практикуващите, при всички случаи то представлява тест за премахване на човешки мисли и за разграничаване между тези практикуващи, които могат и онези, които не могат да покрият стандарта. Тези неща ще приемат всякакви форми и са в състояние, ако ги погледнете на повърхността, да подведат онези, които имат пропуски или привързаности, водени от човешко мислене. Искам да изясня нещо: Не само злото атакува „Минхуей” по различни начини – когато практикуващите не премахнат своите човешки мисли, те също играят тази увреждаща роля. Що се отнася до това дали можете да успеете в самоусъвършенстването или не, докато времето за самоусъвършенстване продължава, имате възможности да се справите, но от друга страна съществуват и много неизвестни.

Ли Хонгджъ

19 декември 2012 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2012/12/23/178011.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.