Отричане на аранжировките от старите сили

MInghui.org

По пътя си на самоусъвършенстване във Фалун Дафа се натъкнах на много трудности и изпитания. Мислех си, че съм се справил добре с тези въпроси, тъй като старите сили бяха създали за мен илюзията, че се справям добре.

Един скорошен инцидент ме предупреди да се вгледам в култивацията си, за да ми помогне да получа по-добро разбиране за самоусъвършенстването. Открих, че съм се справял добре с проблемите само на повърхността, но сърцето ми не се беше подобрило. Бях се запънал в някои привързаности, за които не бях особено наясно, и не можех да напредна.

Учителят (основателят на Фалун Дафа) казва:

„Старите сили са аранжирали за всички Дафа практикуващи комплект от техни неща, така че ако един Дафа практикуващ не следва изискванията на Учителя, тогава той следва аранжировките на старите сили. По същество старите сили са гигантски изпитания и премеждия, които ви съпровождат през цялото време, концентрирани върху това дали Дафа практикуващите от периода на Фа коригирането са способни да пристъпят напред.” („Бъдете с ясно съзнание”, „Есенции за усърден напредък, том 3”)

Инцидентът

Бях навън с няколко практикуващи, за да работим по някои Дафа проекти, но съзнанието ми беше заето с незначителни въпроси.

Валеше силен сняг и на пътя имаше големи ивици лед. Докато завивах, случайно се подхлъзнах на леда и полетях във въздуха. Инстинктивно протегнах дясната си ръка под тялото си, за да се предпазя. Строполих се тежко и цялото ми тяло падна върху дясната ми ръка – костите ми се разтресоха, счупиха се и се набиха; почувствах, че мускулите на ръката ми бяха разкъсани.

Преди да разбера какво точно се беше случило, в съзнанието ми се появи една черно-бяла рентгнова снимка, която показваше, че китката ми беше отделена от останалата част на ръката ми на около 2,5 см.

Осъзнах, че старите сили нямаше да ми дадат възможност да се отпусна. Успях да се изправя олюлявайки се и извиках: „Учителю, не искам аранжировките на старите сили!” Държейки вцепенената си ръка и понасяйки острата болка, започнах да изпращам праведни мисли.

Въпреки че не отидох в болница, се борих с мисълта дали не трябва лекар да намести костите ми.

Праведните мисли могат да прогонят привързаности

Откакто започнах да практикувам Фалун Дафа, повече не се нуждаех да посещавам лекари, тъй като бях в много добро здраве. Затова си казах, че старите сили са се възползвали от моите пропуски в самоусъвършенстването, но аз имах Учителя и Дафа.

Осъзнах, че имах различни страхове: че ръката ми ще бъде осакатена; че няма да съм в състояние да се грижа за себе си и да участвам в Дафа проекти; че другите ще да ми се присмиват ...

След това си помислих, че ако трябваше да избирам между живота и смъртта и Дафа днес, какво щях да избера? Всъщност преди вече бях размишлявал по този въпрос и знаех, че отговорът ми беше Дафа. Но сега беше време да докажа дали вярата ми в Учителя беше истинска. След като се окуражих, казах през сълзи: „Учителю, дори ако тази ръка наистина бъде осакатена, аз няма да отида в болница, защото само Ти можеш да ми помогнеш!”

С тази мисъл силната болка веднага спря, обвита в енергия. Изглеждаше сякаш съм навлязъл в друго измерение и междувременно можех да чуя един глас, който казваше: „Няма да бъдеш осакатен...”

Беше точно както казва Учителят:

„Силни ли са праведните мисли на учениците
Учителят има силата да преобърне прилива.”

(„Връзката Учител-ученик”, „Хон Ин, том 2”)

Този инцидент ме научи, че старите сили възнамеряваха да се възползват от моите пропуски в самоусъвършенстването, за да ме преследват и да разклатят вярата ми в Дафа. След тази случка обаче праведните ми мисли станаха по-силни. Знаех, че Учителят беше използвал възможността, за да ми помогне да елиминирам своите привързаности и да придобия силата да отрека аранжировките на старите сили.

Старите сили са най-голямото препятствие по пътя ми на самоусъвършенстване

Един ден планирах да се присъединя към групово изучаване на Фа, след като направех няколко телефонни обаждания с цел разясняване на истината, когато изведнъж си спомних, че не бях публикувал своите преживявания по време на телефонните обаждания на платформата за отзиви. В бързината да свърша това публикувах отзивите си няколко пъти вместо само веднъж. Извиних се на практикуващата, която управляваше платформата и и обещах, че няма да правя същата грешка в бъдеще.

Впоследствие осъзнах, че душевното ми състояние в този момент не е било чисто. Вярно беше, че не исках да създам неприятности на практикуващата, когато и се извиних. Но в ума ми се спотайваха егоистични мисли, като например какво щеше да си помисли тази практикуваща за мен? Щеше ли да си помисли, че съм натиснал умишлено грешния бутон, за да публикувам няколко пъти, с намерението да се самоизтъкна колко добре са протекли телефонните ми обаждания през този ден?

Друг сериозен въпрос беше, че бях прекарал времето за изучаване на Фа в публикуването на отзиви, така че бях показал неуважение към Учителя и Дафа.

Присъединих се към други практикуващи, за да извършвам обаждания с идеята да помагам на хората да разберат фактите за Дафа, за преследването и да спасявам лишени от свобода практикуващи. На тази платформа ние се насърчавахме един друг и се подобрявахме заедно. В процеса на провеждане на телефонни обаждания, независимо на какъв вид проблеми се натъквах, първо търсех вътре в себе си и вярвах, че съм премахнал много човешки привързаности и че мислите ми са чисти и искрени. Причината да се появят толкова много лоши мисли в съзнанието ми в този момент беше, че старите сили се бяха възползвали от моите привързаности и ги бяха усилили, за да ми попречат да се подобря в самоусъвършенстването и да помогна на Учителя да спасява хора.

Изучавайки думите на Учителя научих, че старите сили са дошли от стария космос и са участвали в подредбите на нашите животи сега и в миналото. Частта от нас, която не е просветлена, е пряко свързана със старите сили. Но старите сили не разбират Фа коригирането на Учителя. Те могат да видят нашите човешки привързаности, представи и след това да сграбчат привързаностите ни, за да ни се намесят и да ни повалят – затова някои практикуващи изгубват праведните си мисли; някои напускат този свят; някои са приклещени в изпитания дълго време; а някои се депресират и изгубват надежда.

Учителят казва:

„Старите сили са аранжирали за всички Дафа практикуващи комплект от техни неща...” („Бъдете с ясно съзнание”, „Есенции за усърден напредък, том 3”)

И

„... защото всяко едно желание, което имате, може да стане привързаност и да се използва от злото. Веднага щом се появи такава мисъл, злото може да ви състави лъжлива картина и тогава това ще причини намеса.” („Преподаване на Фа на Фа конференцията във Вашингтон, 2001 г.”, „Направляване на пътешествието”)

Да утвърждаваш себе си, вместо Дафа

Намесата на старите сили може да се прояви в различни области. Повечето практикуващи са усърдни и могат да се справят с трудности. Старите сили оставят практикуващите постепенно да бъдат завладени от постигането на задачи и да смятат работата за Дафа за начин да се усъвършенстваме. Тогава старите сили ни карат да вярваме, че се справяме добре в култивацията си и по този начин променят манталитета ни от това да утвърждаваме Дафа до това да утвърждаваме себе си.

Учителят казва:

„ Също така бих искал да ви кажа, че в миналото вашата природа беше всъщност базирана на егоизъм и себелюбие. От сега нататък, каквото и да правите, трябва да помислите първо за другите, така че да постигнете праведно просветление на себеотрицание и алтруизъм.” („Без пропуск в Буда природата”, „Есенции за усърден напредък”)

Изначално отречете аранжировките на старите сили

Учителят казва:

„ По отношение на отиването към обновление и спасяването на всички същества, старите сили са като най-голямата пречка, която е най-трудна за отблъскване, най-вероятната причина някой да загуби посока и да стане неспособен да разграничи лесно истинското от фалшивото, и която е най-трудната за преодоляване; те са критичната борба на живот и смърт на ръба на раждането на новата колосална небесна твърд и са гигантско препятствие за обновлението.” („Преподаване на Фа на Фестивала на фенерите, 2003 г.”)

Обещах си, че ще отрека аранжировките на старите сили. Тогава обаче не знаех, че въпреки че не желаех да приема резултата от аранжировките на старите сили, вече бях приел подредбите на старите сили. Сега научих, че само когато истински се издигна в култивацията, изоставя своите човешки привързаности и вървя по пътя, аранжиран от Учителя, мога истински да отрека аранжировките на старите сили.

Учителят казва:

„ Ние знаем, че всеки говори за култивационна практика. Какво е култивационна практика? Всъщност немного хора действително разбират истинското ѝ значение. Усъвършенстването се отнася до реализирането на животите.” („Преподаване на Фа на Фа конференцията във Вашингтон, 2018 г.”)

Докато нямам никакви желания и следвам ученията на Учителя, мога да постигна себеотрицание и алтруизъм. Когато мога истински да изоставя всички светски неща и напълно да отхвърля аранжировките на старите сили, ще мога да вървя по пътя към божественото.

Превръщайки се в живот, създаден от Дафа

Ние идваме от стария космос и носим със себе си елемента на егоистичната природа на старите сили. Сега трябва да се отделим от старите сили и истински да бъдем съществото, което Учителят описва:

„... трябва да помислите първо за другите, така че да постигнете праведно просветление на себеотрицание и алтруизъм.” („Без пропуск в Буда природата”, „Есенции за усърден напредък”)

Да се усъвършенстваме солидно във Фа означава, че трябва да използваме Фа, за да измерваме всяка своя дума и поведение, за да видим дали е в синхрон с Фа; то означава да вървим по пътя на самоусъвършенстване аранжиран от Учителя и да се превърнем в живот, създаден от Дафа.

Самоусъвършенстването е най-важният и сериозен въпрос на света. По пътя на истинското самоусъвършенстване се нуждаем от силна воля и нищо да не е в състояние да разклати волята ни. Тогава ще можем да постигнем своята цел.

Трябва винаги да се разглеждаме като самоусъвършенстващи се в Дафа и да използваме ученията на Дафа, за да се справяме с всички проблеми. Тогава ще можем да се издигнем във Фа и да придобием силата на Дафа.

Заключителни коментари

Малко след като завърших това есе, се натъкнах на някои конфликти с други практикуващи. Малко се обезкуражих, тъй като не се справих добре с тях. Въпреки че говорих за елиминирането на моите привързаности в есето, не се справих с това да извървя пътя. Трябваше ли все пак да споделя това есе? Веднага щом тази мисъл се появи, застанах нащрек – това беше привързаност към егото, тъй като се тревожех за това какво щяха да си помислят другите за мен, ако все още проявявах човешки привързаности след написването на есето. Осъзнах, че старите сили искаха да ми попречат да споделя това есе, като използваха привързаността ми към егото, и аз нямах намерение да попадна в този капан.

Независимо какви пътеки са аранжирали старите сили за мен, аз ще гледам навътре и ще се усъвършенствам според стандартите на Дафа. За мен има само един път, по който да вървя – пътят, аранжиран от Учителя и Дафа.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/10/174583.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.