Сега е моментът да се предприемат действия: Води се битката между доброто и злото

Minghui.org

След като прочетох новопубликуваната редакционна бележка на „Минхуей”, съм още по-сигурен какво трябва да направя. Трябва да сме наясно какво се изисква от нас. През този специален период практикуващите Фалун Дафа не са на етапа на лично самоусъвършенстване. Вместо това ние сме тясно свързани с процеса на коригиране на Фа, така че не можем да се отнасяме към ситуацията така, сякаш сме странични наблюдатели.

Учителят казва:

”Ако наистина срещнете някои много лоши хора или ужасяващи неща, когато са замесени основни принципни въпроси като убийство или палеж, а вие ги игнорирате, тогава бих казал, че вашият шиншин е лош. Това е за да се види как се справяте с нещата.” (”Преподаване на Фа и отговаряне на въпроси в Гуанджоу”, „Джуан Фалун Фадзие – Обяснение на Закона на Джуан Фалун”)

Отрицателните сили контролират света сега и се опитват да унищожат човечеството. Битката между доброто и злото се води около нас и ние, практикуващите, не можем да разглеждаме ситуацията от гледната точка на човек, който е в състояние на лично самоусъвършенстване.

Ние имаме честта и титлата „Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането”, така че трябва да изпълним своите отговорности и да завършим нашата мисия. Трябва да сме наясно с връзката ни с процеса на коригиране на Фа, да влезем в ролята си на практикуващи Фалун Дафа и да се включим активно в тази битка между доброто и злото. Трябва да изпратим силни праведни мисли, за да заличим злите стари сили, които се опитват да унищожат всички съзнателни същества.

Учителят казва:

„Този Дафа на космоса ще бъде оставен като пример за съзнателните същества на различни нива и в различните исторически периоди, така че когато възникнат проблеми в различни периоди на различни нива, съзнателните същества да имат начини да се справят с всякакви ситуации, които се случват в различни моменти в историята. С други думи, всички видове проблеми, които се проявяват днес, са указания, оставяни за историята. Проявленията са сложни и изглеждат случайни, но всъщност са много добре организирани. Те са оставяни за историята, за да демонстрират как би трябвало да се разрешават проблеми, които ще се появят в различни периоди в бъдеще. Така че, ако злото е достигнало до етапа, при който вече не може да бъде спасено, как да се справим с него не е въпрос на лично самоусъвършенстване – това е защитаване на Фа на космоса. При необходимост човек може да използва различни способности от различни нива, за да го елиминира.” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Канада през 2001 г.”, „Направляване на пътешествието”)

Ние сме отговорни за поддържането на положителните елементи, така че трябва да извадим на преден план страната ни, която вече е завършила самоусъвършенстването, за да можем да коригираме Фа. Това е моето разбиране, основано на сегашното ми ниво на самоусъвършенстване.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188206.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.