Епок Таймс: Вземането на органи не може да бъде толерирано, заяви френският правосъден министър

По време на последната, трета поред Световна конференция срещу смъртното наказание, проведена в Париж, френският правосъден министър Паскал Клемон и министърът на правосъдието по време на правителството на Митеран, Робер Бадинтер, заявиха, че вземането на органи от китайския комунистически режим не може да одобрявано и трябва да бъде спряно.

Групата на Фалун Гонг беше поканена да предостави информация и да покаже снимки, илюстриращи преследването на последователите в Китай.

Френският министър на правосъдието Паскал Клемон осъжда вземането на органи. (Джан Зицун/Епок Таймс)

По време на дискусия за намерението на Франция да подпише съглашение за екстрадиране с Китай, Тан Ханлон, президент на Френската Фалун Дафа Асоциация, попита бившия и настоящия министри на правосъдието дали френското правителство ще вземе мерки за предотвратяване на екстрадиране на политичекси активисти и последователи на Фалун Гонг.

Робер Бединтер отговори: “Моят отговор е много ясен. Във Франция важи един прост юридически принцип и той гласи - хора, съдени по политически причини, не могат да бъдат екстрадирани от страната”.

По отношение на обвиненията срещу китайската комунистическа партия за вземане на органи от практикуващи Фалун Гонг, Бадинтер каза, че вземането на органи е много сериозен морален и хуманен проблем, особено когато донорът бива екзекутиран. Според Бадинтер това не може да бъде толерирано и трябва да бъде спряно.

Бившият правосъден министър Робер Бадинтер говори с Тан Ханлон (Джан Зицун/Епок Таймс)

Тан Ханлон зададе следния въпрос: “Според статистиката, 75 процента от органите, използвани за трансплантация в Китай идват от затворници, съдени заради убежденията им. Възприела ли е Франция някаква политика, с която да възпира френски граждани да ходят в Китай за трансплантации, в които органите са на хора, убивани от китайската комунистическа партия?”

Настоящият министър на правосъдието Паскал Клемон отговори: “Франция не може да толерира подобен трафик на органи в Китай или където и да е другаде по света. Това трябва да бъде спряно напълно и определено е отвратително и шокиращо”.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a38056-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.