Великобритания: Практикуващи участват в програмата “Пийс Джем” в университета в Брадфорд

Четирима практикуващи от Йоркшир бяха поканени да участват в “Пийс Джем” – събитие, което се провежда в университета в Брадфорд. “Пийс Джем” е международна образователна програма, която работи в сътрудничество с лауреати на Нобеловата награда с цел да спомогне за образованието на младежи между 13 и 17 години по въпросите на свободата, справедливостта и световния мир.

За щастие, стаята, в която бяха поканени практикуващите Фалун Гонг, беше точно толкова голяма, за да събере петнадесет души: дванадесет студенти и трима преподаватели, които бяха избрали да научат за Фалун Гонг от списък с възможности за избор. Занятието продължи час и половина, а времето изтече неусетно.

След кратко въведение за произхода на Фалун Гонг, бяха показани първите две части на документалния филм “Неразказаната история на Фалун Дафа”. Първата част показва положителният ефект на практиката върху здравето, а втората - предоставя информация за преследването.

След това практикуващите показаха упражненията на студентите и преподавателите. Стаята беше разчистена, за да могат спокойно да се изпълняват движенията. Първо, всички видяха демонстрация на първото упражнение на видео от Учителя Ли, след това един практикуващ го обясни и повтори бавно движенията, докато участниците повтаряха заедно с него. До второто упражнение студентите и преподавателите вече правеха движенията, следвайки Учителя Ли. Практикуващите просто стояха и гледаха. Беше чудесно човек да види техния ентусиазъм.

След изпълнението на трето и пето упражнение занятието приключи, предвидено беше време за въпроси и отговори. Студентите питаха: “Кой е Учителят Ли? Колко често се правят упражненията?” Преди да си тръгнат, те с готовност подписаха петицията за спиране на преследването, взеха информационни брошури и ръчно направени хартиени лотосови цветя.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a38474-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.