Материал във връзка с организираното в Сидни събиране на Фалун Гонг

В неделния брой на националния всекидневник "Труд" на 12 юни 2005 г. бе публикуван материал във връзка с организираното в Сидни събиране на Фалун Гонг в подкрепа на китайски дипломат, поискал убежище в Австралия.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.