Какво е Фалун Дафа?

Древна система за култивиране на характера и тялото
 

Фалун Дафа /или Фалун Гонг/ е древна система за култивиране на характера и тялото, интегрираща космически принципи и комплекс от 5 упражнения. Фалун Дафа надхвърля стремежа на чигонг (най-низшата форма на култивационна практика, целяща лечение на болести и укрепване на организма) и цели постигане на мъдрост и завръщане към първоначалната алтруистична природа на човека. Също като тай-чи (тайджи) и йога, чигонг практиките заемат съществена част от живота на много хора в Азия, където от ранни зори парковете се изпълват с хора, занимаващи се с тези практиктики.

Сърцевината на Фалун Дафа се състои в култивацията на нравственост, или нравствено усъвършенстване, основаващо се на космическата природа, или принципи: Истинност, Доброта и Търпимост. Практикуващите извисяват духа си по пътя на самоусъвършенстване на характера, прилагайки в живота тези принципи и полагайки усилия да стават все по-добри и по-добри хора, като не спорят, не ругаят и не предизвикват насилие, и изоставят чувства като завист, конкуренция, егоизъм, алчност, надменност и т.н. Това, заедно с 5-те медитативни упражнения, гарантират добро физическо здраве, освобождаване от стрес и безпокойство, и постигане на вътрешен мир. Много забелязват подобрения във взаимоотношенията си с членовете на семейството и колегите. Околната им среда става все по-спокойна и хармонична.


Фалун Дафа няма политически, религиозен или комерсиален характер, в него не съществува ритуалност и няма йерархична структура. Практиката е безплатна. Основателят и автор на книгите на Фалун Дафа - г-н Ли Хонгджъ - не е третиран по специален начин. Изучаващите Фалун Дафа не поддържат списък на членство и не се събират такси; не съществуват задължения и ограничения относно практикуването. Всеки е добре дошъл да практикува и е свободен да прекрати, когато намери за добре, тъй като пътят на самоусъвършенстване е строго индивидуален. Никой не е задължен да ходи на местата за практикуване, а може да прави упражненията на места и време, подходящи за неговите задължения в обществото. Практиката по никакъв начин не предполага бягство от обществото и социалните задължения. Всички практикуващи водят пълноценен социален живот, като имат семейства, работа и поддържат нормални социални контакти.

Списание Пудриера 2005

Източник: http://www.pudriera.com/index.php?mode=statii&id=188

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.