Живот и прераждане

Много хора в една или друга степен знаят нещо за своите предишни животи. Това било по-общоприето в древни времена, когато преобладавала културата на усъвършенстването. Су Ши бил добър пример за това.

Су Ши (1037-1101 г.) бил също толкова известен като Су Дунпо. Повечето китайци днес знаят, че той бил известен учен в областта на литературата, живописта и калиграфията по времето на Северната династия Сон, а така също бил и секретар на Министерството на обредите. Но те не знаят, че в своя предишен живот той бил монах. На практика, в своите поеми и статии, той няколко пъти споменавал за своите предишни животи. Той написал: „Аз първоначално съм бил самоусъвършенстващ се и старателно съм се усъвършенствал в продължение на три живота. Един път мислите ми се отклонили и затова преминавам през сто години безславие”. („Храмът Нанхуа”) „В предишен живот съм бил в Ханчжоу. Където и да отида – всичко изглежда много познато”. (Поемата „Минало посещение”)

През април на седмата година на Юанфен (1084 г.), преди Су Ши да отиде в Юнчжоу, на монаха Юан’ан му се присънило, че се отправя със Су Чже (братът на Су Ши) и монахът Цон в храма Шеншоу извън града, за да приветства монаха Вуцже. Събуждайки се, монахът Юан’ан бил учуден. Той разказал съня си на Су Чже. Преди Су Чже да успее да отговори каквото и да е, дошъл монах Цун. Су Чже казал: „Току-що Юан’ан ми разказа за съня си. Вие също ли идвате да поговорите за сънища?” Монах Цун отговорил: „Миналата нощ ми се присъни, че тримата се отправяме да приветстваме монах Вуцзе”. Су Чже затропал и се засмял: „Как могат трима души да сънуват един и същ сън? Това е много странно!”

Скоро след това дошло известие от Су Ши. Той казал, че току-що е пристигнал във Фенсин и скоро ще може да се види с тях. Су Чже, монах Цун и монах Юан’ан били във възторг. Те побързали към храма Цзяншан, които се намирал на разстояние около шест мили от града, за да чакат Су Ши. Когато той пристигнал, те му разказали за общия си сън. Су Ши помислил и казал: „Когато бях на осем или девет години ми се присъни, че в предишен живот съм бил монах. Живял съм в източната част на Шаанси. Когато майка ми била бременна й се присънил монах, който искал да пренощува в нашия дом. Той бил снажен монах, но сляп с едното око”. Юан’ан извикал: „Монах Вуцзе е от източната част на Шаанси и бил сляп с едното око. На преклонна старост тръгнал за Гао’ан и починал в Даюй”. По тяхно мнение, монахът починал приблизително 50 години назад; в този момент Су Ши бил на 49 години. Изхождайки от времето, местоположението и тези неща било видно, че Су Ши в предишния си живот е бил монахът Вуцзе.

По-късно Су Ши писал на Юан’ан: „Монахът Вуцзе не се страхувал да се надсмива над себе си. Той отново дойде в човешкия свят. Това беше смешно! Но, ако в действителност има предопределеност с Буда, съм длъжен да съм усърден. Ще бъда наистина щастлив, ако мога да се върна там, откъдето съм дошъл”.

Су Ши обичал да носи монашеско облекло – може би заради предопределените си връзки от минали животи. Император Чже от династията Сон един път питал охраната си Чен Яня: „Какво носи Су Ши под униформата си?” Чен отговорил: „Монашеско облекло”. Императорът се засмял.

Когато Су Ши бил в Ханчжо, посетил със своя приятел Цан Ляо храмът на Бога на дълголетието на брега на Западното езеро. После Су Ши погледнал наоколо и казал на Цан: „Никога не съм бил тук преди, но всичко ми се струва толкова познато. Оттук до Залата на Покаянието трябва да има 92 стъпки”. Пресметнали и действително се оказало така. Су Ши казал още на Цан: „В предишен живот съм бил монах в планината. Свикнал съм да живея тук, в този храм”. Оттогава той често ходел и почивал в този храм.

Кой тогава е бил монахът Вицзе? Казват, че бил сляп с едното око. Монахът Минву имал същия учител, който имал и Вуцзе. Заради една мисъл, която го отклонила, Вуцзе имал връзка с момиче на име Хонлян. Той нарушил правилата на храма. Приятелят му, монах Минву имал свръхспособности и знаел за тази връзка. Вуцзе бил много засрамен и решил да умре в медитация, за да се прероди. Минву, използвайки способностите си, предвидил, че Вуцзе ще се изказва лошо за Буда в следващия си живот, което ще му донесе ужасна съдба. За да помогне на Вуцзе, Минву също умрял в медитация и се преродил с Вуцзе. В този живот Вуцзе станал Су Ши, а Минву станал неговия добър приятел монах Фо’ин. Отначало Су Ши не вярвал в будизма и гледал само слава и изгода. Но Фо’ин го следвал навсякъде и постепенно го убедил да прави добри неща и да върви към просветление. Минало време, Су Ши придобил по-добър поглед върху реалния живот и с помощта на убежденията на Фо’ин станал по-пробуден. В края на краищата, той не само дълбоко повявал в прераждането, но така също и изповядвал будизъм и усърдно се усъвършенствал.

Су Ши умрял на 28 юли през първата година на Цзингуо при император Хуей от династията Сон. Преди смъртта си той казал на тримата си синове, стоящи на смъртния му одър: „В този живот не извършил много лоши дела, така че не мисля, че ще отида в ада. Не трябва да страдате много”. Той също предупредил хората, че света на Боговете действително съществува, но съжалил, че за него било твърде късно да се опита да достигне до него. Той казал: „Изглежда, че Западният рай на окончателното щастие наистина съществува, но аз вече нищо не мога да направя”.

В кръговете на усъвършенстващите се отдавна е известно, че прераждането действително същества. Учителят на Фалун Дафа – Ли Хонгджъ – ни казва:
„В будизма и по-рано е имало „Сю Луо Дао”, „Животинското Дао” и „Човешкото Дао”, „Небесното Дао”. Казвам ви да не гледате на това как се казва Дао, просто в трите сфери човек, животно, материя, растения и същества, които се намират в други пространства на трите сфери, се превъплъщават помежду си. Всичко това е поради причинно-следствените връзки, които са създадени от добрите и лошите постъпки на човек в света. Или ще има добро възмездие, или зло възмездие. Т.е., ако си извършил много злини, може да се преродиш в „Животинското Дао”, или може да се спуснеш в ада. Ако си извършил много добри дела, можеш да се преродиш в „Небесното Дао”. Под „небесно” се разбират различните нива на йерархии в небесата на трите сфери, те също се намират в областта на трите сфери, също влизат в превъплъщения. Или ще се наслаждаваш на щастие в средата на хората, ставайки чиновник, или забогатявайки. Всичко това е получил заради извършените добри дела. Това се нарича щастливо възмездие, а още се нарича добро възмездие”. (Преподаване на Закона на Конференцията в Сингапур)

Източник: http://minghui.ca/mh/articles/2007/2/17/148871.html

По http://www.ru.clearharmony.net/articles/200704/4303.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.