Световна организация за разследване репресиите срещу Фалун Гонг: Доклад за вземането на органи от живи, похитени практикуващи Фалун Гонг

Въведение

Световната организация за разследване на репресиите срещу Фалун Гонг (СОРРФГ) потвърди в своите разследвания, че Районната болница за традиционна китайска медицина Суцзиатун в град Шенян, известна още като Лечебен център за тромбози на провинция Ляонин за интегрирана китайска и западна медицина (по-долу наричана „Тромбозна болница” за по-кратко) е построила незаконен крематориум, за да изгаря телата и да унищожава доказателства. Вече е проверено съществуването на голямо количество живи човешки органи в района на град Шенян. Вземането на органи на живо за трансплантация от незаконно задържани практикуващи Фалун Гонг е открито не само в района Суцзиатун , но също и на много други места из Китай.

I. Отново е потвърдено, че болничното - абонатната станция (станцията за топлоподаване) в Тромбозната болница Суцзиатун е използвана като крематориум

Както посочват свидетели, Тромбозната болница е мястото, където са били вземани органи от практикуващи Фалун Гонг, докато все още са били живи. [1] Според нашите разследвания, макар в района Суцзиатун да има погребално бюро [2], човешки тела наистина са били кремирани в станцията за топлоподаване на болницата. Някои хора, въвлечени в този зловещ процес на изгаряне на тела, имат колекция от пръстени и други принадлежности от труповете [3]. Според Разпоредбата за управление на погребенията от Китайския държавен съвет, погребалната работа се управлява от гражданския административен отдел на всяко ниво. Никой не е упълномощен да строи крематориуми без позволение [4]. Тромбозната болница смее открито да нарушава разпоредбите, кремирайки човешки тела, като използва частна станция за топлоподаване; това предполага, че е замесена потенциално в афера с голям брой трупове, за да скрие действията си от общественото внимание.

II. В град Шенян има голяма банка с човешки органи

Шенян е един от малкото градове в страната, където операциите за трансплантация се извършват в изключително големи размери

Открихме, че близо десет болници в град Шенян са извършили трансплантация на човешки органи. През 2005 г. са докладвани 250 бъбречни и 70 чернодробни трансплантации. До януари 2006 г. Генералната болница за военния регион на Шенян (чието Урологично отделение е регионален център за бъбречна трансплантация) е извършило над 1500 такива операции. [5] Болница номер 463 на Китайската народна освободителна армия (болница на военновъздушните сили) в град Шенян е на първо място в района на Шенян, провинция Ляонин, по брой на хомогенни бъбречни трансплантации на чужденци. До 2005 г. са извършени над 600 бъбречни и 120 чернодробни трансплантации в Спомагателната болница номер 1 на Китайския медицински университет. [6] Поради характеристиките на хирургията при трансплантациите, подобно широкомащабно развитие на тези операции може да бъде възможно само в район, където има обилни доставки.

Източници на доставените органи

Що се отнася до традиционната културна етика, китайският народ винаги е бил консервативен по отношение на даренията на органи. Ето защо донорите на органи са доста малко в Китай. Според широкоразпространени международни доклади и показания на свидетели, обичайният източник на органи за трансплантация в Китай са осъдените на смърт затворници. [7] Това е неоспорим факт за международната общност. Поради правилата при трансплантация, органите от осъдени на смърт затворници е можело да бъдат използвани само от местни болници в близост до мястото за екзекуции, с някои редки изключения. В доклад на Амнести Интернешънъл се казва, че около 2000 затворници биват екзекутирани в Китай всяка година, [8] а според най-високите оценки броят на екзекутираните достига и до 10 000 души годишно. Нашите медицински експерти считат, че съвместимостта при бъбречни трансплантации между роднини е 50%, докато съвместимостта при хора без родствена връзка е едно на няколко милиона. [9] Ето защо, като се отчетат фактори като съвместимост на типовете тъкани, дори при непълна съвместимост, реалното равнище на използване на органи от осъдени на смърт затворници е доста ниско.

Ако тези изводи се приложат за град като Шенян, дори ако всички използваеми органи от осъдени на смърт затворници, при които има съвместимост на типа тъкан, бъдат оползотворени, наличността все още не би могла да задоволи годишното количество, нужно за операции за трансплантации в такъв град. Въпреки това Уу Ганг, доцент в Отдела за трансплантация на органи в Спомагателната болница номер 1 към Китайския медицински университет твърди: “Понастоящем, имаме напълно достатъчни източници на бъбреци за трансплантация в Шенян!” [10]

Време за чакане на трансплантация на органи

Поради липса на налични бъбречни донори, времето за чакане на подходящ бъбрек е дълго. Дори в САЩ, където съзнанието за обществено даряване на органи е повсеместно, пациент в района на Нова Англия обикновено трябва да чака средно от три до седем години за трансплантация на бъбрек, макар медицинските заведения да са многобройни. Според информация на чуждестранни групи, които организират пътувания на хора до Китай за трансплантация на органи, и в резултат от разследвания на СОРРФГ, са нужни от една седмица до един месец за трансплантация на бъбрек в Китай, включително време за установяване съвместимост на типа тъкан. [11]

Китайският международен помощен мрежови център за трансплантация (CITNAC), който се намира в Медицинския университет в град Шенян, гарантира един месец или не повече от два месеца чакане за чернодробна трансплантация. Времето за намиране на подходящ бъбрек е само седмица, най-много месец. Ако възникне проблем с осигурения бъбрек по време на хирургичната намеса, се гарантира осигуряването на друг в рамките на по-малко от седмица. [12] Тъй като източникът на бъбрека за този възможен спешен случай също трябва да е съвместим по отношение на тип тъкан, е почти невъзможно да се намери подходящ орган от екзекутиран затворник или някой, който е починал при катастрофа. Единственият вероятен източник идва от резервна банка с органи. Предвид, че трансплантация на бъбрек трябва да се извърши в рамките на 24 часа, доставките в резервната банка с органи трябва да идват от живи хора. Вземайки предвид и съвместяването на тъкан и други фактори, се стига до извода, че такава банка с органи от живи хора с внушителен брой съвместими типове тъкан е в действие през цялото време.

Осигуряване на органи за трансплантация за чужденци

CITNAC в град Шенян е основан през 2003 г. През Интерет-сайта си на пет езика (японски, корейски, английски, руски и китайски) центърът привлича пациенти от цял свят и твърди, че в него са извършени над 100 бъбречни и 20 чернодробни трансплантации.

От 2004 г. насам повече от 100 японски пациенти са били подложени на операция за трансплантация на органи само в град Шенян. [13]

От 2003 г. до 2005 г. повече от 3000 граждани на Южна Корея са отишли в Китай за трансплантация на органи.

Гласът на Америка (Voice of America) докладва за човек във Ванкувър, който се занимава с международен бизнес с бъбреци за трансплантация и организира канадски пациенти да пътуват до Китай за операции.

III. Концентрационният лагер в Суцзиатун не е единственият; подобни лагери за вземане на органи от похитени практикуващи Фалун Гонг има поне в осем провинции и градове на Китай

Според официална статистика в Китай, от 1991 до 1998 г. в страната са извършени само 78 чернодробни трансплантации. Но след 1999 г., когато е обявена забраната на Фалун Гонг, броят им бързо се увеличава – през 1999 г. чернодробните трансплантации са 118, през 2000 г. – 254, а през 2001 г. – 486. До 2001 г. общият брой на чернодробните операции за трансплантация е 996 [14] До 2003 г. броят им нараства драстично до над 3000, [15] което означава, че националните доставки на органи след 1999 г. се увеличава значително. Тук даваме пример с черния дроб, защото без него донорът не може да оцелее, след като му бъде премахнат.

Разследвания на СОРРФГ показват, че органи от практикуващи Фалун Гонг са използвани за трансплантация в провинции и градове като Хенан, Шандонг, Шанхай, Гуангджоу, Пекин, Тянцзин, Хунан и Хубей, но вероятно и на други места. Болничният персонал и пряко участващи лекари твърдят, че могат да осигурят органи на практикуващи Фалун Гонг. [16] Въз основа на нашето първоначално разследване, може да заключим, че концентрационният лагер в Суцзиатун не е единственият, в който се извършва вземане на органи от живи практикуващи Фалун Гонг с цел трансплантация; подобни лагери съществуват в повечето части на Китай.

Документирали сме няколко случая. Повече подробности ще научите в наш отделен доклад:

Случай 1 (спомагателна болница на медицински университет в провинция Хунан)

Лекар: Органите, които избрахме, са от млад и здрав човек. Абсолютно не бихме използвали органи за възрастен човек.

Разследващ: Има ли органи от практикуващи Фалун Гонг?

Лекар: Може да сте спокоен за това със сигурност. (Бележка: което означава “абсолютно е така”)

Случай 2 (болница в провинция Шандонг)

Разследващ: Бъбрек от човек, който практикува Фалун Гонг, е без болести, имате ли такива...

Лекар: Хм... Имаме все повече от този вид, а през април очакваме дори още повече.

Разследващ: Защо през април ще са повече?

Лекар: Не мога да ви кажа, защото се отнася до... не означава, че... Не е нужно да ви обясняваме, защото не може да се обясни...

Случай 3 (болница в град Гуангджоу)

Разследващ: Колко ще чакаме за трансплантация на бъбрек?

Лекар: Ако дойдете на място, ще чакате само около седмица.

Разследващ: Но бъбрекът трябва да е здрав и пресен, по-добре от жив донор. Нали няма да използвате орган на починал?

Лекар: Разбира се, ще използваме подходящ бъбрек!

Разследващ: Има ли бъбреци от хора, които практикуват Фалун Гонг?

Лекар: Тези, които използваме тук, са все от този вид.

Случай 4 (медицински университет в град Тянцзин)

Разследващ: Лекарят каза, че донорът на бъбрека е много добър, защото практикувал чигонг (цигун). Когато го попитах какъв вид чигонг, той каза Фалун Гонг. Вярно ли е, че тези, които практикуват Фалун Гонг, имат по-добро здраве?...

Болничен служител: Разбира се, тук също имаме от този вид... ораните са от хора, които все още дишаха или сърцето им биеше. Тази година имаме повече от десет бъбрека от този вид... Разбира се, качеството на източника на органа е ключов фактор, което означава, че човекът трябва да е здрав и времето за липса на топла кръв е много кратко след премахването [когато притокът на кръв е недостатъчен и бъбрекът остава на нормална телесна температура]; понякога дори не стигаме до това състояние на недостиг на топла кръв. Бъбрекът от този вид никога няма този проблем, така, че трябва да е много добър за приемника в дългосрочен план. Това е сигурно...

Световна организация за разследване на репресиите срещу Фалун Гонг

Бележки:

1. The Epoch Times, 17 март 2006 г., "Нов свидетел потвърждава съществуването на китайски концентрационен лагер, твърди, че органите са премахвани от живи жертви" http://www.theepochtimes.com/news/6-3-17/39405.html

2. Интернет-сайт Northern Land Net, адрес на погребално бюро: село Циансандао Ганцзъ, град Шънхъ. Посока: вземете автобус на запад от автогара Нанта в посока Чънсиан; заминаване на всеки половин час. Тел: 24-89572311

3. Запис от разследване на СОРРФГ: SJT_X_0004

4. Разпоредба за управления на погребенията от Гражданския административен отдел на Народна Република Китай, http://www.mca.gov.cn/mca/laws/fagui20.html

Член 3: Гражданският административен отдел на Държавния съвет е отговорен за националната погребална дейност. Службата на гражданската администрация на местното правителство над ниво район е отговорна за погребалната дейност в своята юрисдикция.

Член 9: На никого не е позволено да строи погребално съоръжение без позволение.

5. Business Times, 9 декември 2005 г.

6. Интернет-сайт на Болница номер 463 на Китайската народна освободителна армия, 12 май 2004 г., „Изследователски урологичен център на военновъздушните сили”

7. Phoenix Weekly, 21-и брой от 2005 г. (общо 190-и брой)

8. Годишен доклад на Амнести Интернешънъл

9. Интернет-сайт Shinhua Net, 14 януари 2004 г.: Сутрешни новини: „Обяви за продажба на бъбреци в изобилие в Шанхай; пролука в закона създава „пазар на бъбреци”, статия на Ду Чън и Уан Хонуей

10. Chinese Business News, 24 декември 2004 г., "Реклами за продажба на органи из целите болници, лекарите твърдят, че има достатъчно източници на бъбреци (със снимка)," автор на статията Ган Цзин.

11. Запис от разследване на СОРРФГ: SJT_F_

12. Китайска международна организация за трансплантация на органи, "Избор на доброволци"

13. Boxun новинарски Интернет-сайт, 1 март 2006 г., цитат от „Японска новинарска агенция”, "Японското правителство ще разследва смъртта на японци, вследствие трансплантация на органи в Китай”.

14. Health списание, 2 ноември 2004 г., "История на трансплантациите на органи в нашата страна"

15. Интернет-сайт на Oriental Organ Transplantation Center, 5 ноември 2004 г., "Тихото формиране на пазар за човешки органи в Китай"

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.