Истории от древен Китай: Царят на петте зърнени и Бащата на китайската медицина

Китайската митология разказва, че след като бог Пангу създал Небето и Земята, а богинята Нууа създала човека, на Земята били изпратени много богове, за да подпомогнат човешкия живот и да изградят цивилизация. Такъв бог бил и легендарният цар Шенонг или така нареченият Божествен фермер, който научил китайския народ да обработва земята и да използва лечебните билки.

Смята се, че цар Шенонг (Shennong) е изобретил много земеделски инструменти, като ралото, брадвата, мотиката и др., и е научил древните китайци как да превърнат пустеещите земи в земеделски полета. Той също опитал стотици растения и определил 365 вида билки като лечебни. Между многото легенди за цар Шенонг, тази е една от най-известните.

По времето на Шенонг зърнените растения и плевелите растели заедно, така както съжителствали полезните билки с дивите растения. Хората не можели да различават ядливите от неядливите растения, нито отровните от полезните билки. Те разчитали на лова като основно средство за препитание, а с времето птиците и животните все повече намалявали. Който не можел да ловуват, трябвало да стои гладен. А когато боледували, нямало с какво да третират болестите си. Хората нямали избор, освен да оставят състоянието им да се влошава, докато умрат.

Когато Шенонг видял тази трагедия, изпитал дълбока болка. Седнал в медитация три дни и три нощи, и решението се появило. Той събрал група хора и ги повел към планините на северозапад.

Преминали много реки, изкачили безброй хълмове и изходили дълъг път, и на 49-я ден стигнали до загадъчна планина, покрита с гъста мъгла. Във въздуха се носел странен, но много приятен аромат.

Тъкмо доближавали планината, когато пред тях внезапно изскочили глутница диви зверове и ги обградила. Шенонг казал на хората да използват камшиците, за да се отбраняват. След като прогонили зверовете, ги нападнала друга глутница. Те се борили с тях седем дни и седем нощи, преди да могат да изгонят всички зверове. Камшиците оставили дълбоки белези по кожите на тези леопарди, тигри и питони, които по-късно се превърнали в шарки по кожите на дивите животни, за които знаем днес.

След като разбрала колко опасно е това място, свитата на Шенонг го помолила да напуснат, но той отговорил твърдо: "Нашият народ страда от глад и болести, как мога да се върна и да погледна хората в очите", след което пръв поел по пътя към каньона.

Те го последвали, но не след дълго видели, че планината се издига в облаците, с отвесни канари от всички страни. Върхът на планината не се виждал и тя изглеждала невъзможна за изкачване. Групата пак се обърнала към своя господар с молба да се връщат обратно. Но той отново поклатил решително глава и казал: "Нашият народ страда от глад и болести, как мога да се върна и да погледна хората в очите".

След това цар Шенонг се изправил на една скала и оглеждайки се наоколо мислел как да изкачат планината. Най-неочаквано видял маймуни, изкачващи планината, скачайки по увисналите на канарата лиани. Веднага в ума му се появила идея.

Шенонг накарал хората си да отрежат дървета и да направят платформи, които да опрат на канарата. Така те изграждали по едно ниво от платформи всеки ден.

Минали сезони и те прекарали цяла година в изграждане на 360 нива от платформи, преди да стигнат върха на планината. Според легендата, съвременната техника за вдигане на скеле е дошла от метода за строеж с платформи на цар Шенонг.

Когато достигнали върха на планината, пред тях се разкрила изумителна гледка – свят от растения с листа във всякакви форми и цветя с цветовете на дъгата. Шенонг разбрал, че най-после е открил това, което търси.

Той и свитата му се установили там, а самият цар започнал да опитва различни видове растения. През нощта палел огромен огън и използвал светлината на пламъка, за да записва своите открития. Той документирал старателно кои видове растения са горчиви, кои имат способността да затоплят или охлаждат тялото, кои могат да се използват за храна и кои за лечение на болести. Понякога Шенонг опитвал до 70 различни отровни растения в един ден.

Царят прекарал 49 дни опитвайки стотици растения. Неговите стъпки покрили върха на планината. Той идентифицирал основни видове като пшеницата, ориза, просото, боба и соргото. След което казал на свитата да се върне обратно и да занесе семената на тези растения, за да бъдат отглеждани от хората. Тези пет растения по-късно били наречени „петте зърнени”.

Шенонг успял да разграничи и отровните растения от лечебните билки, като открил 365 вида билки, които могат да бъдат използвани за лечение на стотици заболявания. Той събрал откритията си в медицински журнал със заглавие „Основи на класическите билки на Божествения фермер” („The Divine Farmer's Herb-Root Classic”) и инструктирал хората от свитата си да вземат тази книга със себе си, за да използват познанието и да помагат на хората по света да лекуват болестите.

По-късно тази магична планина с билки била наречена "Планината на Шенонг", а Шенонг е известен като Царят на петте зърнени и Бащата на китайската медицина.

По http://www.epochtimes-bg.com/2007-01/2007-08-19_01.htm

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.