В. "София Ехо": Пътуващата международна изложба "Истина, Доброта, Търпение" в София

Софийският седмичен вестник, издаван на английски език, публикува снимков материал и информация за откриването на международната изложба "Истина, Доброта, Търпение" в София. В информацията се казва, че художниците са преживели изтезания в Китай заради това, че практикуват цигун метода Фалун Гонг.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.