Декларация на подкрепа от чешкия депутат Ярослав Зверина

Г-н Ярослав Зверина изпрати следната декларация на подкрепа до пресконференция на Фалун Гонг на площад Кризовницке в Прага, на 26 юни 2004 г., когато беше и международният ден за подкрепа жертвите на изтезания на Организацията на обединените нации:

Едно от първоначалните проклятия на човечеството е склонността към насилие. Човешките същества, също като своите “роднини” от животински вид, могат да бъдат много жестоки не само към истинските си врагове, но и към онези, които считат за такива. Същността на жестокостта постоянно е критикувана от културата на човечеството като нечовешка и неморална. За съжаление това влияние на културата никога не се прилага по универсален и съвършен начин. Твърде често хората си позволяват да бъдат съблазнени от агресивно поведение към ближния.

Трагедията се състои в това, че хората не се разправят с враговете си, а са жестоки към останалите, които не ги нараняват: хора, които вярват в истината, добротата и рационалното мислене. Сред подобни трагични проявления е преследването на Фалун Гонг практикуващите от китайския комунистически режим. Запознах се с философията на това движение, мисля, дори, доста добре, и трудно мога да си представя какво може да е предизвикало омразата на управляващия режим.

Бих искал да вярвам, че един ден ще се събудим в свят без насилие, тероризъм и идеологически репресии. Равенство за всички пред закона и човешка свобода са основните демократични ценности. Нека си ги припомним особено в този ден, когато даваме своя глас срещу изтезанията и политическата неприязън.

Ярослав Зверина
Депутат в Парламента на Чешката република и вицепредседател на Комитета по въпросите на Европейския съюз

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a20691-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.