Да инициираме движение „Говори истината”

Д-р Янг Жианли - активист за човешки права, призовава китайците за иницииране на движение „Говори истината”. (Ma Youzhi/Epoch Times
Китайски чиновници, активисти за демокрация, учени и бизнесмени, по традиция считани за членове на китайската комунистическа система, започнаха един след друг да изпращат отворени писма до висши лидери на китайския режим, за да им представят своите анализи и дадат израз на дълбоката си загриженост относно политическата, икономическата, културна, религиозна и екологична ситуация в Китай. С много смелост те посочиха бедствията, докарани от еднопартийния тоталитаризъм и призоваха открито за политическа реформа към демокрация, социална справедливост и хармония.

Радваме се да видим, че „доверениците” на комунистическата система започват да се присъединяват към „външните” демократични сили. Още по-окуражаващо е, че въпреки факта, че открито говорещите китайци са изложени често на опасността от преследване от страна на репресивния комунистически режим, все повече хора са дали глас на съвестта си със забележителна мъдрост и кураж.

"Империята на ККП (китайската комунистическа партия), подобно на всеки друг тоталитарен режим, e изградена върху трикрака основа. Единият й крак представлява лоялността на нейните последователи, базирана изцяло на огромните материални интереси и облаги, придобити чрез монополизирането на властта. Другият крак е насилието, а третият са лъжите. Краят на ККП би настъпил бързо дори ако само един от краката бъде отрязан.

Точно сега в Китай е назрял момент за обединяване на данъкоплатците в борбата с диктатурата чрез техните законни права, момент, в който те да се противопоставят на насилието рационално и по мирен начин, и да победят лъжите, казвайки истината. Нека започнем с най-лесното. Призовавам всички китайци да започнат едно "‘Велико движение за говорене на истината", казва в изявлението си адвоката.

Защо да се стартира подобно движение?

В едно нормално общество не е необходимо да се насърчават хората да говорят открито истината. Да се казва истината в цивилизованите общества би трябвало да бъде естествено като дишането. В Китай обаче, хората отдавна са пропити от насилие и лъжи, налагани им от диктаторите – фалшифицирана история, подправяне на събития, преувеличено величие, фалшива добродетел, измислено щастие и т.н. Всички, извършени открито от режима престъпления, са защитени от тези лъжи. Колко хора са били хвърлени в затвора, изтезавани до смърт, колко семейства са били разбити, заради това, че са казали истината?

Дори и днес, в 21 век, китайският народ все още трябва да търпи финансова грубиянщина, политическо преследване, хвърляне в затвора, физически и психически тормоз. Налага се дори да плащат с живота си заради казване на истината!

Китайското общество е отвикнало да говори истината. Вместо това свикнахме с толерирането и отстъпването пред лъжите. Нещо повече, развили сме способността да лъжем и да живеем чрез лъжи. Цялото общество лъже и е приело това за даденост. Дори децата в детската градина биха говорили за „Трите представи” [1] пред телевизионната камера. Дори онези в почитаната „чиста земя” – институциите за висше образование – търгуват дипломите си за държавни постове и пари. В резултат на това ние сме безразлични към онези, които биват жестоко преследвани заради казване на истината; някои от нас дори ги считат за анормални хора, саботиращи социалната „хармония”.

С времето духовният ни живот е замрял. Успяваме да оцелеем или се опитваме да оцелеем, но не по правилния начин, а с цената на своето достойнство. Тези, които не принадлежат към привилегированата класа, биват експлоатирани и подлагани на злоупотреби дотогава, докато вече няма към кого да се обърнат, за да поискат компенсация за извършените спрямо тях несправедливости. Именно защото напълно сме приели господството на лъжите, диктаторите действат така лицемерно. Именно защото напълно отстъпваме пред лъжите, тоталитарният режим изглежда силен. Духовността ни е в развалини, защото нямайки куража да казваме истината, не сме успели да я защитим.

При тези обстоятелства, ако не стартираме [такова] движение – т.е., ако група хора не поемат инициативата да говорят истината открито, с благородство и кураж – няма да сме в състояние да спасим това удавено в лъжи общество. В днешен Китай за всеки човек е феноменален подвиг да говори открито истината – подвиг, който на свой ред ще окуражи повече хора да сторят същото. Което със сигурност ще доведе до появата на движение, неподчиняващо се на комунистическия режим. Ето защо една кампания за казване на истината от всички китайци е необходима и неизбежна.

Защо истините трябва да бъдат изричани?

Движението „Говори истината” е насочено към обществения живот. Ние не пропагандираме нарушаване на личното пространство, което не е свързано с обществения живот. Общественият живот касае всички хора в обществото и всички обществени дейности, поддържани с данъци, плащани от гражданите с цел подобряване на общественото благосъстояние. Всеки гражданин има правото и отговорността да говори свободно в обществото, за да се предотвратят корупцията и нанасянето на вреда на гражданските права.

Но всеки диктатор започва с контрола тъкмо на това право на свобода на словото в обществото, монополизирайки гражданските права. Използват се насилие и лъжи, за да се отслаби способността на хората да говорят и мислят свободно, разрушавайки по този начин достойнството и индивидуалността им. Следователно един честен обществен живот ще доведе до най-фундаменталното разрушаване на авторитарното общество.

За да говори истината, човек трябва първо да казва това, което мисли, и да избягва да казва неща, които са против собствената му съвест. Дайте гласност на своята оценка за историята, на мнението си за настоящото положение в Китай и света, на това, което искрено желаете за страната си, на критиката към местното управление и на истинските си изисквания за това, което според вас би трябвало или не би трябвало да прави вашето правителство.

Когато думите идват от сърцето ви, вие отказвате да следвате езика и езиковите еталони, създадени от машината за лъжи на диктаторския режим за контрол над съзнанията на хората. Първите думи, които дойдат наум, може да не са непременно най-правилните. Но същността на свободата на словото не е в това, да се позволи да се изказват правилните мнения, а в това, човек да може да говори свободно. Никой не може да гарантира, че нечии думи ще са 100 процента правилни, но всеки знае дали човек изразява своето истинско мнение. Нека започнем с това, да говорим което мислим, а не противното на съвестта си, постепенно да коригираме това душевно състояние, което е било изкривявано толкова време, да отхвърлим оковите, наложени от диктаторския режим върху свободата на мисълта, и да изразим без страх мнението си в областта на обществения живот.

За да говори честно, човек трябва да използва действителните факти. Авторитарните общества са поддържани чрез прикриване и изкривяване на историята и действителността. Щом историята и природата на ККП бъдат разкрити, няма да има шанс революцията на партията и нейното управление в Китай да останат с добро име в историята. Тя ще загуби прикритието, на която разчита за оцеляването си. Ние ще използваме светлината на истината, за да прогоним паразитите, създадени от ККП и пролазили цял Китай. Ще възстановим здравостта и красотата на китайското общество.

Вече няма да бъдем политически козметици, нито ще приемаме тяхната работа или ще им съдействаме. Вече няма да пишем „червени” класики, да предприемаме „червени екскурзии” или да използваме думи, които са били създадени, за да прикрият историята и да изкривят съзнанията на хората – като „освобождението” на Китай (което в действителност е жестока форма на поробване), трите години на „природни бедствия” (всъщност предизвикани от човешка ръка) [2], „Инцидентът от 4 юни” [3] (в действителност – масовото кръвопролитие) и т.н. Все по-силно ще разгласяваме действителните исторически факти, били те големи или малки, и ще разясняваме действителната ситуация пред света, в Китай и на хората около нас. Ще заявим на всички императори, големи или малки: „Кралят е гол!” Нека на поговорката „Който има власт над историята, има власт над настоящето и който има власт над настоящето, има власт над историята” бъде сложен край с нашето говорещо истината поколение.

За да говорим истината е необходимо да изразим неудовлетвореността си. Една от характеристиките на тоталитарния режим е, че той постоянно създава недоволство, но не позволява на хората да го изразяват. Когато режимът на ККП имаше пълен политически контрол, той изискваше от хората да вярват в него искрено и да го възхваляват от сърце. Сега, след като ККП вече бе поставена в отбранителна позиция от силите за политическа демократизация, тя може само да се надява, че хората няма да й се противопоставят или да прозрат истинската й същност, и че вместо това ще продължат да я възхваляват пряко волята си.

От днес нататък китайският народ трябва да започне да изоставя цинизма, произтичащ от приемането, признаването, възхвалата и безразличието към режима на ККП, противно на волята си. Трябва да дадем израз на недоволството си, както от миналото, така и от настоящето, да говорим за натрапеното ни неравенство, да говорим открито срещу бюрократичната корупция, да разобличим престъпленията на режима на ККП срещу човечеството и престъпленията по отношение на унищожаването на човешката природа, да дадем възможност на хората да научат колко нехармонично е обществото под управлението на един авторитарен режим и напълно да разобличим корупцията и лъжите.

Трябва да накараме хората да разберат, че авторитарният режим не е способен да намали корупцията сред държавниците или да изгради едно хармонично общество. Като господари на правителството, данъкоплатците имат естественото право да се противопоставят на корупцията и на нарушенията с гражданските права. Да се позволи на гражданите да дадат пълна воля на своите терзания е първата крачка към едно хармонично общество.

Как да казваме истината

В днешен Китай гражданите не разполагат с надеждни канали, по които да бъдат чути чрез медиите и да окажат влияние върху решенията на режима. Това, което движението „Говори истината” желае да постигне, е да се създадат такива канали.

Това движение трябва да изгради първо у нас навика да казваме истината, тъй като то изисква да не лъжем, да не присъстваме на фалшиви празненства, да не подкрепяме запазващи репутацията мероприятия, които пилеят парите и труда на хората, да не гледаме новинарските емисии на China Central TV (китайската централна телевизия) или всякакви други фалшиви медийни репортажи, да не четем партийните вестници и списания, да не съдействаме на измамната политика на Отдела за пропаганда. Трябва да използваме честен език в ежедневието си в обществото. Ако го направим, речта ни ще се отърси от оковите на лъжата.

За да участваме в това движение би трябвало да изпращаме писма, отворени или лични, до лидерите на местното управление или до централните лидери. Ако сте съгласни със съдържанието на написано от друг отворено писмо можете да подпишете това писмо и да го изпратите до управляващите. Трябва да публикуваме неспирно отворени писма и да ги изпращаме до лидерите, като не им оставяме никаква възможност да игнорират гласа на гражданите.

Освен това, бихме могли да публикуваме статии в Интернет, да пишем в блоговете си, да коментираме написани от други статии или дори да изпращаме съобщения чрез мобилни телефони. Идеята е да наситим честотата на вълните, обграждащи Китай, с искрените думи и терзанията на китайския народ.

Бихме могли да приемаме открито интервюта от свободни медии и да изпращаме репортажите им обратно в Китай. Точно както свободният приток на средства може да донесе материално богатство на хората, така свободният поток от информация може да донесе удовлетворение в духовен аспект.
Движението „Говори истината” е кампания, имаща за цел установяване на една система за обществено мнение. Необходимо е да говорим истината, думите да идват от сърцата ни, да изразим недоволството си пред народните представители, да ги накараме да се научат да се вслушват в народа и да предадем това послание на Народния конгрес.

Заключение

Под дългото управление на комунистическата диктатура, ние китайците сме загубили твърде много. И най-важното, ние сме загубили правото си да говорим и сме забравили как да го правим. За да си върнем това право е необходимо постоянно и непоколебимо да казваме истината и да се научим отново как се прави това. Да се казва истината в Китай означава да спасим собствената си душа. Физически това е трудно, но от духовна гледна точка то е единственият избор. За да изгради нацията ни една демократична система, трябва да прочистим като цяло политическата си култура, носеща белезите на лъжите и диктатурата.

Историята на човешката цивилизация е история на победилата лъжите истина. Нека превъзмогнем своя страх от диктаторството като говорим съзнателно и открито. Нека обединим решителните хора в движението „Говори истината”, нека възвърнем достойнството и увереността си на граждани, нека възстановим своята окупирана отдавна от врага духовност и положим основите на гражданската култура – все необходимости за установяването на едно демократично общество в бъдещето.

Мои съотечественици, нека преминем незабавно към действия!

---------------------------------------

[1] „Трите представи” е идеология, представена от Цзян Цзъмин, лидер на китайската комунистическа партия и Китай за периода след кръвопролитията на площад "Тянанмън" - 1989 г. до 2002 г., и придобил известност сред китайския народ с лично предприетата си кампания за преследване на стомилионната медитативна практика Фалун Гонг. Неговата доктрина „Трите представи” се тълкува често като претенциозна, безсмислена и неспособна да издържи систематичен анализ.

[2] Глад, предизвикан от режима по време на „Големия скок напред” (1958-1960 г.), в резултат на който в Китай загиват между 20 и 43 милиона души.

[3] 4 юни 1989 г. - кръвопролитията на площад "Тянанмън", където китайският режим избива хиляди протестиращи в Пекин студенти и интелектуалци.

________________________________

• Д-р Янг Жианли е председател на базираната в Бостън "Фондация за Китай през 21-ви век", организация с идеална цел, насърчаваща конституционната демокрация в Китай. Той е също така добре известен лидер на китайското Демократично движение. Янг има докторска степен по математика от Университета на Калифорния „Бъркли” (1991 г.), както и докторска степен по политикономия от Школата за управление „Кенеди” към Харвардски университет (2001 г.). Ветеран от събитията на площад "Тянанмън" от 4 юни 1989 г., Янг е един от 49-те изтъкнати дисиденти, фигуриращи в "черния списък" на китайското правителство. Той е автор на книгата „Борба без насилие и конституционна реформа – За пътя на Китай към демокрация”.

По www.en.epochtimes.com/news/7-11-13/61933.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.