Член на Европейския парламент съдейства за изправяне на главния участник в преследването Луо Ган на съд

По време на посещението на Луо Ган във Финландия през септември, срещу него беше заведен съдебен иск. Обвинението включваше престъпления срещу човечеството, геноцид и изтезания, за ролята му преследването на практикуващи Фалун Гонг.

Той е началник на Управление 610, описано от правозащитниците като централна контролна структура за извършване на държавен тероризъм срещу практикуващите Фалун Гонг в Китай днес. Практикуващите Фалун Гонг във Финландия се свързаха с финландското правителство и с финландските членове на Европейския парламент, за да ги информират за съдебния иск.

Един от финландските членове на Европейския парламент изпрати писмо в знак на подкрепа към местните практикуващи. Тя написа, че методите, използвани от китайското правителство в преследването на Фалун Гонг след началото на репресиите през 1999 г., не са осъдени, а към тях само е привлечено световното внимание.

Тя също добави: “Както пишете в своите писма, след срещата на Европейския парламент през пролетта много градове започват да обръщат все повече внимание на методите, които Китай използва в репресиите срещу Фалун Гонг. Европейският парламент също съзнава, че през 2002 г. китайската комунистическа партия беше отговорна за преследването на вярата и човешките права.”

Депутатът в Европейския парламент също написа: “Въпреки че ситуацията в Китай не се е променила, много градове по света все още са неспособни да окажат достатъчно натиск върху китайското правителство, за да им попречат да правят тези неща и в резултат на това, убийците на практикуващи Фалун Гонг не могат да бъдат изправени на съд. Докладите показват, че китайското правителство все още преследва Фалун Гонг”.

Тя напомни на практикуващите, че трябва да се вземат мерки, че справедливостта ще възтържествува и че в резултат на това преследването ще бъде прекратено. В заключение тя добави, че: “Ако има възможност, ще ви помогна с делото срещу Луо Ган. Затова, нека поддържаме контакт”.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.