„Трябва да се направи нещо, за да възтържествува правосъдието и да се спре преследването на Фалун Гонг” – член на европейския парламент

По време на визитата на Луо Ган през септември, срещу него бе подаден иск за дело за криминални деяния, свързани с престъпления, насилие и геноцид при преследването на Фалун Гонг, с помощта на „Управление 610”.

Практикуващи във Финландия се свързаха с финландското правителство, парламента, както и финландските представители в европейския парламент, за да ги запознаят с иска по делото.

Поместваме отговора на член на европейския парламент, като с цел да се предпази неговата самоличност от китайските власти, неговото име и името на човека, до когото е адресирано писмото, не са посочени.


Уважаеми (практикуващ),

Благодаря Ви, че се свързахте с мен, за фактите, които ми предоставихте във връзка с посещението на Луо Ган във Финландия, както и за информацията за повдигнатите обвинения, които са насочени към него.

Мерките, които Китай предприе, срещу Фалун Гонг, особено след започването на систематичното преследване през 1999 година, не са само стриктно осъдителни, но също са и много тревожещи. Както споменавате във Вашето писмо, международната общност изрази безпокойството си за Китай по време на последната среща на ООН и на срещата тази пролет, и осъди Китай. Европейският парламент също се запозна с доклада за човешките права от 2002 година, в който се посочва, че еднопартийната система на Народна Република Китай е отговорна за репресиите и жестокото нарушаване на религиозната свобода.

Въпреки това, международната общност не можа да окаже достатъчен натиск на китайското правителство за предприемането на конкретни действия, така че отговорните за преследването на Фалун Гонг да понесат пълна отговорност за действията си съгласно принципите на една конституционна държава. Точно обратното, по сведения на автономни доверителни доклади, китайското правителство продължава своето преследване на Фалун Гонг.

Нещо трябва да се направи, за да може правосъдието да възтържествува и преследването на Фалун Гонг да спре. Именно заради това, имам желание да Ви помогна в правната Ви борба срещу Луо Ган, ако назрее подходяща възможност. Нека поддържаме контакт.

С искрени пожелания за сътрудничество,

(Членът на европейския съюз).

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a16046-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.