Да обръщаме внимание на думите и поведението си

Неотдавна разбрах колко е важно да отговаряме на живота в обществото на обикновените хора. На този въпрос практикуващите Фалун Дафа не бива да не обръщат внимание по време на разясняването на истината и спасяването на съзнателните същества.

В началото на октомври м.г. синът ми се ожени. Помислих, че снаха ми е дошла в семейството ми да научи истината и е възможно да получи Закона. Съзнанието й бе отровено от пропагандата, затова тя не обичаше Фалун Гонг. Стараех се да й покажа как практикуващите Фалун Гонг следват принципите Истина-Доброта-Търпение във всекидневния си живот. Стараех се и да я накарам да почувства искреността, добротата и търпението на практикуващите, а така също и самоотвержеността и уважението към другите хора. Опитвах се да я науча да е добър човек, както и на принципите, които се съдържат в строфите:
«Честни и добри хора древни,
Сърцата спокойни – щастие и дълголетие».
(От сборника със стихове „Хон Ин” на Учителя)

Стараех се да й обясня, че «доброто се възнаграждава с добро, а злото се наказва».

Нравствеността на съвременните хора много силно е паднала надолу. По-специално, много млади хора са деградирали и приемат насилието, безразборните полови контакти и т.н. Те са стигнали под най-ниските критерии за нравствеността. Мислех, че този контраст между обикновените хора и практикуващите Фалун Гонг ще помогне на снаха ми повече да не се противопоставя на Фалун Гонг.

Поинтересувах се защо тя се отнася така лошо към Фалун Гонг. Каза ми, че имала два случая, и ми ги разказа: «Един път майка ми карала велосипед и неочаквано някой я ударил по рамото, изплашил я. След това този човек започнал да й разказва колко добър е Фалун Гонг. Тя била много ядосана от това и казала нещо лошо за Фалун Гонг».

И още един случай: «Отивам в магазина, който държеше сестра ми, и виждам, че някакъм човек я притеснява. Когато ме видя, той си тръгна намусен. Питах сестра ми кой е този, а тя отговори, че това бил практикуващ Фалун Гонг. Попитах я защо се държи така стреснато».

Аз търпеливо й обясних, че това не е така и я попитах дали аз й приличам на такава. Тя отговори, че не й приличам. След това й казах, че практикуващите Фалун Гонг усещат нуждата от спешно спасяване на хората. Понякога те могат да постъпват не толкова идеално в някои аспекти, но правят всичко това от добри подбуди. Те искат хората да разберат истината и да бъдат спасени. После разговарях със семейството й и им разказах истината за Фалун Гонг. Дафа учениците сме едно тяло. Независимо какво, ние сме длъжни да хармонизираме нашето единно тяло. „Да си поставяме високи цели и да обръщаме внимание на малките” – ето какво трябва да следваме.

И аз се сблъсках с подобен случай. Излязох да разяснявам истината и взех такси. Започнах да разговарям с шофьора за упадъка на човешкия морал и злобната китайска комунистическа партия (ККП). Шофьорът ме слуша и попита: «Говорите така, все едно само практикуващите Фалун Гонг са добри хора?». Аз веднага разбрах, че някой практикуващ вече се е опитал да му разясни истината, но не е направил това добре и е възможно да му е навредил. Отговорих, че нямам това предвид, че не казвам, че той може да е добър човек само ако се занимава с Фалун Гонг и че, ако не се занимава с Фалун Гонг не е добър човек. А че казвам, че Фалун Гонг променя хората и ги учи да се стремят да станат по-добри. Че Фалун Гонг може да направи хората здрави и да повиши нравствеността им. След това му разказах за големите промени, които са се случили с мен, когато започнах да се занимавам с Фалун Гонг. Страдах от сериозни заболявания и не можех да ставам от леглото, а сега имам енергия като на младо момиче. Бях егоистка, с много предразсъдъци, а сега съм открита и равнодушна към славата и изгодата. Хората, с които съм заобиколена, ме считат за добър човек.

Разказах му още за диктатурата на ККП. ККП позволява на чиновниците си да извършват престъпления и в същото време нарушава правата на обикновените хора. ККП е корумпирана и експлоатира китайския народ. Те убиват хора и разпродават земята ни. От момента на установяването си на власт ККП провокира китайци да убиват други китайци, тъй като партията провъзгласява борба с небесата и хората. Добрите хора, както практикуващите Фалун Гонг, са подложени на незаконни арести, задържане и изпращане в трудови лагери. Практикуващите Фалун Гонг са измъчвани до смърт и, което е още по-лошо, отнемат им органите с цел продажба за печалби, а телата им след това ги кремират. Тези престъпници още не са застанали пред съда и заемат високи длъжности и постове. Нямах време да го посъветвам да излезе от партията, но той чу истината и ми благодари искрено.

Разяснявайки истината, ние трябва да обръщаме внимание на думите и поведението си. Не бива да отблъскваме хората просто, защото сме казали нещо неправилно, защото хората обръщат внимание на думите ни и на това как се държим.

Един път разяснявах истината на човек, който колекционира вещи, които могат да се използват повторно. Дори не успях да му кажа нещо кой знае какво, когато той нетърпеливо възропта: «Не ми говорете всичко това. В село имаме практикуваща Фалун Гонг. Тя не прави нищо вкъщи. Не работи на полето и не се грижи за детето си, което ходи на училище. Ходи само да раздава флаери. Сега мъжът й иска да се разведе с нея». Тези думи много ме огорчиха. Приятели-практикуващи, нима Учителят не ни моли да утвърждаваме Фа и да разясняваме истината с мъдрост? Ако дори семействата ни не ни поддържат, кой тогава ще каже, че сме добри хора? Хората ще помислят, че всички Фалун Гонг практикуващи се държат така и няма да поискат да се занимават с Фалун Гонг. А ако те мислят така, кой ще иска да чуе разясняването на истината от нас? По този начин ние няма да можем да спасяваме хора, а вместо това ще ги отблъснем. Учителят ни моли в усъвършенстването си максимално да съответстваме на образа на живот на обикновените хора, защото нашият начин на живот ще бъде оставен за бъдещето. Ние създаваме истинския път към божествеността.

Моля ви, нека не забравяме думите на Учителя: „Каквото и да правите, вие трябва да се разглеждате като ученици на Великия Закон; с каквото и да сте заети, вие трябва да отчитате влиянието ви върху обкръжаващите ви.”

«Вие сте усъвършенстващи се, затова поведението ви [трябва да е] чисто и праведно. Съществуват много хора, които ви считат за изключителни, съдейки по вашето поведение, на което стават свидетели. Ако не обръщаме внимание на поведението си в нашия всекидневен живот, обикновените хора ще видят постъпките ни и тъй като не могат да ви опознаят надълбоко по пътя на изучаване на Дафа, ще гледат просто как се държите. И, възможно е, една ваша фраза или някое действие, да ги лиши от възможността за спасение или да създаде недобро впечатление за Дафа. Трябва да мислим за тези въпроси.” (Преподаване на Закона на Дафа Конференцията в Бостън, 2002 г.)

Версия на китайски език: http://minghui.org/mh/articles/2007/10/30/165459.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.