Германия: Оттеглянето от комунистическата партия набира скорост

„Оттеглянето от комунистическата партия става толкова бързо, че числата трябва да се подновят отново”, каза германски практикуващ по време на поредния протестна практикуващите пред китайското посолство в Мюнхен, който е организиран в подкрепа на отказващите от членството си в партия. Преди допреди две седмици, броят на хората, които са заявили своето оттегляне от партията в Китай е бил 30 млн. души, а сега вече е около 50 млн.

Подпис в петицията, призоваваща за спиране зверствата на ККП

Много хора бяха излезли на разходка в необичайно топлия за януари ден. Много от тях се спираха, за да прочетат плакатите пред китайското консулство, които гласяха: „Подкрепете тридесетте и един милиона души, които се оттеглиха от ККП”, „Китайският комунистически режим отнема органи от живи Фалун Гонг практикуващи”, и други. Практикуващите демонстрираха на своебразна операционна маса отнемането на органи от живи хора.

Един от практикуващите – Милър, сподели, че докато разговарял с хората, усетил, че много от тях знаят за жестокостите, извършвани от ККП, включително и за отнемането на органи от практикуващи. Някои от хората научили за това от предишните мероприятия, провеждани пред консулството, докато други разбрали от медиите. Някои минувачи имаха роднини и приятели, работещи в Китай. Те казаха, че ще информират близките си за преследването на Фалун Гонг от ККП. Много хора се подписаха и в подписката, която призовава за спиране на преследването и зверствата, извършвани от ККП.

Покрай мирния протест мина и един бизнесмен, който беше направил инвестиция в Китай. Когато един от практикуващите го заговори, човекът се държеше доста враждебно, подчертавайки че в Китай ситуацията му се сторила много добра. След задълбочен разговор обаче той призна, че около инвестицията му съществували много проблеми, и благодари на практикуващите, че го информират за преследването на Фалун Гонг.
Телевизионен оператор сподели, че негов колега снима филм съвместно с Китай и че трябва на всяка цена да му каже за преследването. Възрастен човек помоли за празна бланка от подписката, за да могат негови роднини и приятели също да се включат и да изразят по този начин неодобрението си към преследването на Фалун Гонг.

Семейство е натъжено, виждайки жестокостта на ККП

Мъж и жена четяха много внимателно информацията на таблата. Когато практикуващ ги попита дали искат да се включат в подписката, дамата отвърна, че все още се колебаят. Те осъзнаваха, че преследването е невероятно жестоко, но искаха първо да научат какво е Фалун Гонг и защо китайският комунистически режим преследва Фалун Гонг. Практикуващите им казаха, че Фалун Гонг е култивационен път (бел. прев. метод за самоусъвършенстване), следващ принципите „Истинност, Доброта, Търпение” и учещ хората как да бъдат добри, да мислят първо за другите преди да направят нещо и да се отнасят към всички с доброта и толерантност. Практикуващите им казаха също, че научаването на Фалун Гонг е доброволно и всеки може безплатно да научи упражненията на практиката, стига да има това желание. След като чу това, дамата доста се заинтересува, понеже в момента посещавала чигонг курс, който бил доста скъп. Практикуващите допълниха, че принципите на Фалун Гонг са напълно несъвместими с порочната и зла природа на китайската комунистическа партия, и именно заради това режимът преследва Фалун Гонг.

В подкрепа на над 30 милиона души, оттеглили се от ККП

Фалун Гонг практикуващите разказаха на двойката за книгата „Девет коментара за комунистическата партия” и за злата природа на партията. Мъжът сподели, че според него германското правителство си затваря очите за преследването заради икономически интереси. Един практикуващ даде за пример, че в Китай често се случва стотици хора тихо да наблюдават изнасилването на жена на улицата, без да предприемат нищо. Когато различните правителства казват, че не са чували за зверствата на китайския комунистически режим, все едно наблюдават изнасилването на жена на улицата без да направят нищо. В очите на Бог, къде ще бъдат позиционирани в бъдеще такава нация и такива хора, ги попита практикуващия. Двамата сподели, че синът им работел в Китай и помолиха за копие на „Деветте коментара”, за да може той да го прочете. Накрая жената се подписа в петицията без никакво колебание, но съпругът й все още се колебаеше, затова тя му каза, че е време да си тръгват, защото той и без това нямало да се подпише. Но той се обърна и се подписа в петицията.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a42949-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.