Френски депутат апелира за спиране на преследването и убийствата на практикуващи

Наскоро, практикуващи Фалун Гонг писаха до парламентарния член на област Есон и кмет на град Йер г-н Никола Дюпон-Анян, за да му разкажат за зверското преследване на практикуващите Фалун Гонг от страна на ККП. Впоследствие, г-н Дюпон-Анян пише до френския министър на външните работи, призовавайки френските власти към незабавни действия за спирането на тези престъпления.

Отговорът на г-н Никола Дюпон-Анян до практикуващите:

30-ти Март, 2006
Кмет на Йер и парламентарен член за Есон
Никола Дюпон-Анян

Уважаеми господине,

Получих писмото Ви на 22-ри този месец и привлякохте вниманието ми към страданията на практикуващите Фалун Гонг в Китай.

Не съм в състояние да потвърдя истинността на ужасните мъчения, използвани от китайското правителство, за да изтезава тези вярващи, но ще отнеса въпроса до министъра на външните работи.

Приложено е копие от писмото ми до външния министър.

При наличието на новини ще Ви уведомя незабавно. Моля, приемете най-искрените ми почитания.

С най-добри пожелания,
(Подпис)
Никола Дюпон-Анян

Писмено запитване:

30-ти март, 2006

Г-н Никола Дюпон-Анян призовава министъра на външните работи да обърне внимание на положението на практикуващите Фалун Гонг в Китай.

“Бях осведомен, че поради религиозните си убеждения тези вярващи са не само ощетени и дискриминирани, но и подложени на физически мъчения и преследване, и са дори свирепо избивани при крайно нечовешки условия.

Пиша Ви с въпрос към Вас, външния министър, дали имате някаква информация за съдбата на тази будистка практика. В случай, че тази информация може да потвърди съществуването на тези жестоки изтезания, мога ли да запитам какви действия би могла да предприеме Франция срещу китайските власти, за да спре тези престъпления.

(Подпис)
Никола Дюпон-Анян

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.