България: Дискутираха политиките в европейските страни по отношение на човешките права

Български представител на Фалун Гонг говори за нарушенията на човешките права на практикуващите в България
 

Кръгла маса по въпросите на човешките права се проведе в рамките на международния филмов фестивал „Един Свят” на 7 май 2008 г. в Европейския информационен център в София.

Посланиците на Чехия (вляво) и на Норвегия

В кръглата маса участваха Тове Скарстейн, посланик на Норвегия, Анедерсон Виле, първи секретар на посолството на Финландия, заместник-посланикът на Дания, посланикът на Чешката република Мартин Клепетко, Робърт Гарет от посолството на Великобритания, представители на немското посолство, Елишка Славикова от неправителствената организация „Словашка асоциация за външна политика”, Мая Няголова от UNDP България и Захари Петков от Българска Фалун Дафа Асоциация.

Залата на конференцията

Добрите практики на скандинавските и някои европейски държави по отношение на сътрудничеството за човешки права, включително държавни проекти реализирани съвместно с неправителствени организации, бяха сред основните теми, обсъдени на кръглата маса. Тези проекти са насочени главно към държави, в които липсват традиции в демокрацията, или бедни райони.

Представителите на финландското посолство (вляво) и на посолството на Великобритания Мая Няголова, представител на UNDP България

Представители на български и международни неправителствени организации споделиха опита си в работата по проекти за човешките права в образователната система и по отношение на проведени съдебни дела за нарушаване на човешките права.

Елишка Славикова от словашка неправителствена организация Захари Петков от Българска Фалун Дафа Асоциация

Захари Петков от Българска Фалун Дафа Асоциация разказа за предизвикателствата, пред които са изправени практикуващите в България, докато информират институциите, медиите и обществеността за нарушенията на човешките права в Китай. Той говори за натиска, оказван системно от китайското посолство в София върху българското външно министерство, Столична община и медиите в България, да не подкрепят практикуващите, както и за съдебните искове, заведени срещу Столична община, която не позволяваше на практикуващите да провеждат мирни апели до китайското посолство в София.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.