Франция: Информираха държавния секретар за положението на практикуващите Фалун Гонг

Лоран Енар, заместник-председател на Националния парламент на Франция попита френския държавния секретар на външните работи и човешките права дали е запознат с живота на практикуващите Фалун Гонг.

Национален парламент
Френска Република
Нанси, 2 юни 2008 г.
Г-н Лоран Енар
Заместник-председател за Мюрт е Лоасил
Помощник-кмет
Бивш министър

Писмен въпрос

Отправен към Уважаемия държавен секретар на външните работи и човешки права
Г-н Лоран Енар би искал да насочи вниманието на Уважаемия държавен секретар към начина на живот на практикуващите Фалун Гонг. Като природен метод за добро здраве, Фалун Гонг комбинира физически упражнения и медитация, базирани на принципите Истина, Доброта и Търпение. Това е специфика на китайската култура и цивилизация. Така практикуващите Фалун Гонг единствено желаят да могат да упражняват правото си на свобода на мнение и изразяване, и правото си на свобода на събиране и сдружаване. Те смятат за жалко, че китайските власти започват систематична политика на репресии през 1999 г. Ето защо г-н Лоран Енар би искал да узнае инициативите и стъпките, които правителството може да предприеме в подкрепа на практикуване на индивидуални и колективни свободи на тези последователи.Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2008/7/8/181705.html

Версия на английски език: http://clearwisdom.net/emh/articles/2008/7/10/98844.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.