Канадският премиер поздрави Галата на Небесни сценични изкуства

Второто представление на Гала спектакъла на Небесните сценични изкуства по повод Китайският лунен фестивал се проведе от 24 до 28 септември в театър „ Джон Бассет” в Торонто, Канада. Канадският премиер Стивън Харпър изпрати писмо до организаторите - Фалун Дафа сдружението в Торонто, с което ги поздравява за разпространението на традиционната китайска култура, както и за приноса му.

Канадският премиер Стивън Харпър

В писмото на премиера се казва, че той се радва да изпрати най -добри благопожелания на всеки зрител на Гала спектакъла на Небесните сценични изкуства. „Лунният фестивал е един от празниците на Китай, който се смята за един от най-старите в лунния календар и на който хората си пожелават много щастие. За празника на Луната се счита края на годината и се празнува за плодородие, но същевременно и за мир. Благодари се за благата, с които ни е дарила земята”, се казва още в писмото на премиера.

„Ако днес, заедно с Вашите семейства станете свидетели на този спектакъл, ще видите много добре, че членовете на вашата общност са допринесли изключително много за нашата страна. Аз, за себе си съм сигурен, че всеки зрител ще се наслади на това изключително художествено представление, както и на богатството на цветовете на костюмите”, заключава премиерът.

Накрая той добавя, че трябва да приветства организаторите и участниците в Галата, че са споделили многостранното китайско културно наследство и традиции.

Откакто Харпър бе избран през 2006 г. за премиер, той пише трето поздравително писмо до организаторите и гостите на Гала спектакъла. Освен него, всяка година много политици в Канада изпращат поздравителни адреси до организаторите и участниците в Гала - генерал-губернаторът, министърът на културата, министъра на емиграционните власти. Те благодарят за усилията на организаторите и оценяват ролята на китайците в Канада, както и приноса им за разпространяване на тази култура.

От декември 2006 г. до май 2008 г. двете творчески групи на Небесните сценични изкуства в Ню Йорк и Спектакъла на световната трупа, посетиха четири континента и изнесоха над 300 представления сред над 800 000 зрители.

Джан Тиеюн, ръководител на трупата Небесни сценични изкуства в Ню Йорк каза, че спектакълът е бил оценен много добре от гражданите и политиците, както и от хора на изкуството, културата, промишлеността и образованието.

„Това представление е творческо. То не включва културата на комунистическата партия и показва истинската традиционна китайска култура”, добави Джан. Тя уточни, че чистата добросърдечност, красота и изкуство, което представят творците, показва на света истинската същност на древната култура на Китай, която има 5000 годишна история.

На интернет страницата на Небесните сценични изкуства пише, че целите на спектакъла са сътворението и възвръщането към традиционната култура на човечеството. Небесната и божествена култура във всяко Гала представление играе съществена роля.

Източник: http://de.clearharmony.net/articles/200809/45255.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.