Полша: Практикуващи говорят пред участниците в срещата на ОССЕ

Фалун Гонг практикуващи взеха участие в ежегодната среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), което се проведе от 29 септември до 10 октомври 2008 г. във Варшава, Полша.

Представители на правителства и неправителствени организации от 56 държави взеха участваха в заседанията. Конференцията се фокусира върху въпроси, свързани с човешките права в страните-членки на Европейския съюз.

Участниците говориха по различни теми, свързан с човешките права. Полската Фалун Дафа Асоциация и Фалун Гонг Фондация (Украйна), също участваха в заседания. Практикуващите изнесоха 5 доклада - "Спиране на предаванията на NTDTV за Азия от "Ютелсат", "Намеса на ККП във вътрешнодържавните работи в Европа", "Контрол на ККП върху живота на китайски емигранти в страните-членки от ЕС, предимно в Полша", "Проблеми, преживени от практикуващи Фалун Гонг при получаване на бежански статус в Украйна и препятствия при опита за утвърждаване на една Фалун Гонг Асоциация в Украйна".

От полските представители на Международната общност за правата на човека направиха предложения как страните-членки в ЕС да вземат мерки за спиране насилственото отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг в Китай и прекратяване на туристическия трафик на хора към Китай с цел присаждане на органи.

Комисията на модераторите на ОССЕ на срещата за прилагане на човешките измерения във Варшава.

Засегнатите въпроси позволиха на участниците да научат повече за постоянното преследване в Китай, както и за намесата на ККП в Европа, включително разпространението на пропаганда и опита за въздействие върху националната полиция. Участниците в конференцията имаха допълнителна възможност да получат материали, в които се разкрива истината за преследването в Китай, както и да водят разговори с различни представители на Фалун Гонг между отделните заседания.

Речта на представителя на полската Фалун Дафа Асоциация може да се види на: http://www.osce.org/conferences/hdim_2008.html?page=documents&author_id=756

Речта на представителя на Фалун Гонг Фондацията (от Украйна) може да се види на: http://www.osce.org/conferences/hdim_2008.html?page=documents&author_id=720

Речта на представителя на Международната общност за правата на човека може да се види на: http://www.osce.org/conferences/hdim_2008.html?page=documents&author_id=589

Източник: http://clearwisdom.net/emh/articles/2008/10/16/101519.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.