Словакия: Над 1100 подписа срещу преследването на Фалун Гонг събраха за 4 дни

В Словакия бяха организирани редица мероприятия за разясняване на фактите около преследването на Фалун Гонг практикуващите в Китай. Практикуващите посетиха градовете Пресов, Кошице, Списка Нова Вес и Михаловце, с идеята да помогнат на хората да научат за злото преследване и да подкрепят с гласа си подписката за спирането му.

Първото събитие се проведе на 22 октомври в Пресов. Минувачите се спираха пред таблата, на които бяха изложени снимки на изтезавани практикуващи. Много хора не можеха да повярват, че нещо такова може да се случва днес. Младежи, които се прибираха от училище, също се спираха и научаваха фактите за преследването. Често се случваше да има две редици от хора, чакащи да се подпишат в петицията за подкрепа на Фалун Дафа.

Децата също питаха за преследването и се интересуваха от упражненията. За един ден практикуващите събраха над 300 подписа.

Следващото мероприятие се проведе в Кошице. Няколко от практикуващите демонстрираха упражненията на Фалун Гонг, а други раздаваха информационни материали. Въпреки студеното време, много хора се спираха до масата с петицията и се подписваха. Други питаха за упражненията.

„С какво още мога да ви помогна?”, попита една млада дама, която се включи в подписката. Практикуващите й отговориха, че най-добрият подход според тях, е чрез информиране на обществеността. Само това води до натиск върху китайския режим за спиране на преследването.

В Списка Нова Вес от практиката се интересуваха най-вече възрастни хора. Всички те добре помнеха времето на комунизма в Словакия. Една жена каза, че минавала наблизо и се поинтересувала какво се случва. „Радвам се, че спрях, най-малкото, за да се разпиша в подписката ви. Съпругът ми воюва през целия си живот срещу комунизма, така че знам за какво става въпрос”, каза развълнувана жената. Няколко души проявиха интерес да научат упражненията.

В Михаловце практикуващите бяха приятно изненадани. Въпреки че в началото на мероприятието нямаше много хора, постепенно започнаха да идват все повече и повече. „Гледахме новините за вашите мероприятия по местната телевизия”, казваха минувачите. Един мъж взе и двете книги на Фалун Гонг. След кратко обяснение за целта на мероприятието, повечето минувачи подписваха подписката за спиране преследването в Китай. През тези 4 дни бяха събрани общо над 1100 подписа.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a46691-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.