ООН призова Китай да разследва хората, извършвали отнемане на органи

Отава, Уинипег – Днес, 21 ноември 2008 г, Комитетът на ООН срещу изтезанията заяви, че Китай “трябва незабавно да проведе или да възложи независимо разследване на твърденията, че практикуващи Фалун Гонг са били подлагани на изтезания и използвани за трансплантации на органи, и да вземе необходимите мерки, за да подсигури подвеждането под съдебна отговорност и наказанието на отговорните за подобни нарушения.”

Това изявление бе направено в заключителните забележки на Комитета на ООН по изтезанията по отношение на изготвения от Китай доклад върху спазването на Конвенцията срещу изтезанията. Съобщението може да бъде намерено на страниците на:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.CHN.CO.4.pdf

“Правителството на Китай би трябвало да изпълни препоръките на Комитета. Неуспехът в провеждането или назначаването на независимо разследване на отнемането на органи от практикуващи Фалун Гонг би поставило Китай в нарушение на международните му задължения съгласно Конвенцията срещу изтезанията, която правителството на Китай доброволно подписа и ратифицира”, заяви бившият държавен секретар на Канада за Азиатско-тихоокеанския регион и дългогодишен депутат в канадския парламент Дейвид Матас. Той и правозащитният адвокат Дейвид Килгор издадоха доклад за твърденията за отнемане на органи от практикуващи Фалун Гонг, в който според над 35 различни доказателства правят извода, че отнемането на органи се случва в Китай. Те го определят като „нова форма на зло”.

“Рядкост е за системата на ООН да отправи призив към правителството на Китай да отговаря за своите нарушения на човешките права. Желанието на Комитета срещу изтезанията за директно противопоставяне на същинските, действителни проблеми по отношение на човешките права, които правителството на Китай е представило пред света, е похвално”, каза Дейвид Килгор.

Комитетът обсъди доклада на Китай върху спазването на Конвенцията на 7 и 10 ноември. На 6 ноември проведе брифинг с неправителствени организации, на който присъстваше Дейвид Матас. Докладът за отнемането на органи от практикуващи Фалун Гонг бе публикуван в първоначалната си версия през юли 2006 г. и в обновена версия през януари 2007 г. В Интернет той може да бъде намерен на страниците на:

www.organharvestinvestigation.net

За допълнителна информация можете да се свържете с:

Дейвид Матас – 204-944-1831
Дейвид Килгор – 613-747-7854

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.