Швеция: Все повече хора научават за преследването

Практикуващи организираха събитие на пл. «Мунторг» в Стокхолм за разясняването на истината за преследването на Фалун Гонг в Китай на 1 ноември т.г. Досега над 44 милиона китайци са заявили отказването си от китайската комунистическа партия и организациите й. По този начин те заявяват и позицията си срещу отнемането на органи от живи практикуващи, което се случва в Китай.

Много хора и туристи наобиколиха информационните табла и се запознаха с данните, предоставени от практикуващите. Те задаваха въпроси за преследването и отнемането на органи, и се подписваха в петицията за спирането на репресиите. Хората бяха шокирани от случващото се в Китай.

Хъм от Малайзия, който работи като инженер, стоя дълго пред таблата. Той каза, че изпитва удовлетворение, след като е разбрал, че много китайци се събуждат за истината и излизат от китайската комунистическа партия. Той се снима с практикуващите пред информационните табла и се подписа в знак на подкрепа.

Местен жител също разбра за преследването на Фалун Гонг. Той много пъти минавал покрай това място и виждал практикуващи по време на мирните им апели, и всеки път ги поощрявал и подкрепял.

Ханнатан работи в един от стокхолмските ресторанти. Тя била в Китай и Тибет. Атмосферата на терор още е запечатана в паметта й. Тя каза, че това, което вижда е като онова, което са съобщавали чуждите печатни медии, и че режимът на комунистическата партия е наистина ужасен. Тя посъветва практикуващите да се пазят, тъй като партията е способна на всичко за собствената си изгода, след като е стигнала дотам, че да отнема органи от живи хора. Тя се подписа в петицията и помоли за китайски вестник и материали, разясняващи истината за преследването и репресиите в Китай, които да даде на свой китайски приятел.

Съпрузи от Швеция, които носеха децата си на гърбовете си, знаеха за преследването на Фалун Гонг. Те изчакаха докато децата им разглеждаха информационните табла. Покрай мероприятието минаха и няколко китайци. Практикуващите им дадоха материали и поговориха с тях за преследването на Фалун Гонг, осъществявано от комунистическата партия.

Един от практикуващите каза, че хората искат да знаят защо комунистическият режим преследва Фалун Гонг и много от тях искат материали, за да се запознаят по-подробно. Имало дори хора, които знаели за репресиите и веднага се подписвали в петицията в подкрепа на практиката. Всеки ден все повече хора разбирали за преследването в Китай.

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2008/11/2/189055.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.