Момиче е ударено от полицай, защото питало за задържаната си майка

Майка ми се казва Сун Лин. Тя практикува Фалун Дафа. Аз живеех далеч, докато учех, затова баща ми не ми е казвал какво се се случило с майка ми, защото не искал да ми пречи да уча.

На 16 януари 2009 г. се върнах вкъщи и видях безпорядък навсякъде. Баща ми беше много измъчен. Попитах го какво се е случило и той ми каза, че майка ми е била арестувана затова, че разяснявала истината за Фалун Дафа, и била изпратена в центъра за задържане Дашан в Циндао. Поисках да отида до Шен Дао, директор на офиса за политическа защита, за да разбера какво се е случило с майка ми. През 2004 г. той я беше арестувал и изтезавал. Баща ми знаеше колко са злобни, затова ми забрани. Не бях виждала майка си шест месеца и знаех, че е обкръжена от група бандити. Животът й може би беше подложен на опасност във всяка минута, как можех да остана спокойно вкъщи?

На 19 януари, след като баща ми отиде на работа, отидох в полицейското управление сама. Влязох при Шен Дао, за да питам за майка ми. Развълнувана, с ненавист към Шен и сърдито, попитах какво престъпление е извършила майка ми, кой член от конституцията е нарушила и поисках да ни върнат собствеността. Той отговори, че не е длъжен да ме слуша и започна да вика, че трябва да си замина.

Дойдох, за да попитам за майка ми. Няма да си тръгна – казах аз. Той направо ме изхвърли от стаята, но аз се хванах за вратата и не исках да изляза. Той ме сграбчи за дрехата и направо ме хвърли на пода. Ударих си гърба. Попитах го защо ме блъска, а той ми каза, че съм си го заслужила.

Станах и отново го попитах за майка ми. Той обаче стоеше на вратата и когато се опитах да вляза силно ме удари в гърдите. Отстъпих под тежестта на тялото и силата на удара му и паднах върху един полицай, който тъкмо беше дошъл да ме отведе. Болеше ме, но се задържах на краката си, докато той се обърна и влезе в офиса си.

След като затвори вратата зад гърба си, заплаках, но не от физическата болка, а заради мисълта, че майка ми е затвора. Ако се държат толкова грубо с дете, какво ли могат да направят с майка ми, която практикува Фалун Гонг?!

Пиша за този случай, как са ударили дете, защото съм попитала за майка си, за да кажа на хората – не бъдете лъгани от сладките думи на комунистическата партия. Надявам се, че добри хора ще ми помогнат, както и на майка ми, и на всички практикуващи Фалун Гонг.

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2009/2/1/194634.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.