Писмо до Комисията по човешките права на ООН

Във връзка с предстоящата 62-а сесия на Комисията по човешките права на ООН, Българска Фалун Дафа Асоциация (БФДА) изпрати писма до Негово Превъзходителство г-н Мануел Родригез – председател на тазгодишната сесия на Комисията, и до Негово Превъзходителство г-н Стефан Тафров – посланик и постоянен представител на Република България в Мисията към ООН.

Към писмата са приложени 575 подписа на българи, в подкрепа на спирането на продължаващите близо седем години жестоки репресии срещу практикуващите Фалун Дафа (Фалун Гонг) в Китай от комунистическия режим. Подписите БФДА събира през последните две години и с тях се надява да спомогне във всеобщите усилия за прекратяване на нечовешкия геноцид срещу 100 милиона мирни граждани, следващи принципите Истина, Доброта и Търпение.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО Н. П. Г-Н МАНУЕЛ РОДРИГЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА 62-а сесия на Комисията за човешки права на ООН

КОПИЕ ДО

Н. П. Г-Н СТЕФАН ТАФРОВ
ПОСЛАНИК,
ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ООН

8 МАРТ 2006 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАФРОВ,

Пишем Ви от името на Българска Фалун Дафа Асоциация по повод предстоящата 62-а сесия на Комисията по човешките права на ООН. Искаме да изразим становището си относно нарушаването на правата на практикуващите Фалун Дафа (Фалун Гонг) в Китай и Ви изпращаме 575 подписа, събрани в България през последните две години (копие от подписката).

Сериозно сме обезпокоени от ситуацията в Китай с практикуващите Фалун Гонг (известна още като Фалун Дафа). Това е една от видовете практики за самоусъвършенстване на съзнанието и тялото чрез медитативни упражнения и философия, базирана на принципите истина, доброта, търпение. Методът стана достояние на обществото в Китай през 1992 година и веднага придоби огромна популярност, включително и сред правителствените среди, но през 1999 г. бившият китайски президент Цзян Цзъмин започна брутално и зверско преследване на практикуващите, което продължава и досега.

Различни правозащитни организации, включително и Репортьорът на ООН по изтезанията, който неотдавна бе в Китай, обръщат внимание на многобройните убийства, изтезания и издевателства над практикуващи Фалун Дафа в китайските лагери и затвори. До момента Международният информационен център на Фалун Дафа е потвърдил над 2800 смъртни случая вследствие на изтезания в Китай. Установено е, че задържането на практикуващите не е мотивирано, неоправдано е и е произволно, без съд или процес. Семействата, приятелите и близките на задържаните са заплашвани, изнудвани и манипулирани, а самите задържани са карани насилствено да подписват декларации, че се отказват от вярата си в истина, доброта и търпение.

Няма доказателства Фалун Дафа да е „насилствена” вяра или практикуващите да развиват „антидържавна” или някаква друга незаконна дейност. Напротив. Практиката не е религиозна, не е политическа, няма организационен характер или йерархия. Практикуващите са мирни личности, които поставят истината, добрата и търпението на първо място в живота си, отговорни са и допринасят за подобряването и хармонизиране на обстановката на работното си място, в семействата си и в обществото. Практикуващи Фалун Дафа има в 78 държави по света, включително и в България. Повечето от тях са добре образовани хора, специалисти в различни сфери на науката, икономиката и бизнеса, държавни служители, журналисти.

За съжаление, правителството на Китай не репресира практикуващите само в страната, но изнася преследването и в други държави. Нападения и натиск от страна на китайски дипломатически представители има в Ирландия, Германия, Австралия, Русия, Тайланд, Камбоджа, Южна Африка, Перу, Аржентина, Канада, САЩ, България и други.

Последният случай е от началото на тази година. В Атланта, САЩ бе пребит и ограбен един от главните компютърни специалисти на медията „Епок таймс”, г-н Ли Юан, който се занимава с пробиването на блокадата на Интернет цензурата в Китай и поддържа сайт за отказване от членство в структурите на комунистическата партия в Китай. “Епок Таймс” е независима електронна и печатна медия и един от няколколкото нецензурирани източника на новини за Китай.

Миналата година, натиск бе оказан и върху френския сателитен оператор Ойтелсат, който трябваше да преустанови излъчването за Азиатския регион на единствената неконтролирана от китайското правителство телевизия „Ню Танг Дайнъсти”. За радост, сателитният оператор поднови договора си с „Ню Танг Дайнъсти” след получаването на много писма от цял свят в подкрепа на телевизията.

Вследствие зачестилите нападения и натиск в САЩ, американският конгрес прие през 2004 г. Резолюция 304, с която осъди действията на китайското правителство на територията на САЩ.

Българска Фалун Дафа Асоциация смята, че тези действия на китайското правителство трябва да бъдат осъдени и да доведат до сериозни последици за Китай. През последните години международната правозащитна общност вижда, че Китай игнорира призивите за спазване на правата на човека и продължава активно да преследва практикуващите Фалун Гонг, както и други религиозни, духовни и мирни практики в Китай, синдикалисти и всички, които са демократично настроени. Подобни нарушения не зачитат и международните механизми за правата на човека на ООН, свободата на мисълта, вярата и словото. Освен осъждане на действията срещу човешките права, международната общност трябва да предприеме редица стъпки за ограничаване на нарушаването на човешките права и чрез дипломатически, междудържавни и други методи, отправени към китайските власти, трябва да бъде прекратено икономическото и друго поощряване на страната, докато тя не реши въпроса с човешките права и свободи.

Молим всички правителства, които участват в тази сесия на Комисията по човешките права да предприемат мерки за спиране на репресиите срещу практикуващите Фалун Гонг в Китай, и да приемат резолюция, подобна на приетата от Конгреса на САЩ, която да осъди действията, нарушаващи правата на човека и да предвиди мерки за закрила на пострадалите, при евентуалното й неспазване от страната на Китай. Дипломатите, които вземат участие в насилието върху практикуващите трябва да напуснат постовете си и да им бъде потърсена отговорност.

Надяваме се, че преследването на Фалун Гонг и бруталното нарушаване на правата на човека в Китай ще бъдат осъдени и преустановени. Затова заявяваме подкрепата си и прилагаме подписите на 575 души.

Пожелаваме успешна работа на 62-та сесия на Комисията за човешките права.

Приложение: 24 страници с подписи.

Българска Фалун Дафа Асоциация

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.