Европейската Фалун Дафа Асоциация изпраща поздравления за създаването на Българската Фалун Дафа Асоциация

Европейската Фалун Дафа Асоциация поздравява учредената Българска Фалун Дафа Асоциация. Това е особено окуражително за всички практикуващи в Европа. Нашето единно тяло става все по-силно и по-силно.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a12889-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.