Български депутат: “Осъждането на престъпленията на тоталитарните комунистически режими беше необходимо”

Реч по време на дебатите в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
 

На 25 януари 2006 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), в която членуват депутати от 46 европейски страни, прие резолюция с надслов: “Нужда от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими”. Резолюцията беше приета с 99 гласа “за” и 42 “против”, което привлече вниманието на държавите по цял свят. Европа е мястото, където се е зародил призракът на комунизма. Тази резолюция, приета от ПАСЕ, възвести ново начало на международно осъждане на тоталитарните комунистически режими.

Преди гласуването на резолюцията, в пленарната сесия се разразиха двучасови интензивни дебати. Парламентаристи от различни страни изнасяха речи, очертавайки своя личен опит и мнения относно комунистическите режими. “Чиста хармония” ще публикува тези речи, за да привлече вниманието към престъпленията на най-големия комунистически режим – китайската комунистическа партия – която жестоко потиска практикуващите Фалун Гонг почти седем години, в резултат на което са документирани най-малко 44 000 случая на тормоз и изтезания.

Това е речта на г-н Иван Иванов, депутат, представляващ България:

Осъждането на престъпленията на тоталитарните комунистически режими беше необходимо по три причини. Първата е, че броят и жестокостта на тези престъпления е подобен на тези на нацизма. Втората е, че тези престъпления лишиха гражданите от техните права и забавиха развитието на тези държави за 50 години. Третата е, че има морален дълг жертвите на тези престъпления да бъдат възмездени.

Съветът на Европа беше създаден, за да защитава човешките права. Членовете на Асамблеята бяха отговорни да бранят неговите дух и принципи. Това осъждане беше необходима инициатива, макар и дошла късно – 16 години след падането на Берлинската стена. Европейските страни трябваше да се дистанцират от репресиите, които се случиха по това време. 800 000 души в България бяха принудени от комунистите да сменят имената си, а около 300 000 бяха принудени да напуснат страната, оставяйки своите домове, земя и животни.

Тези престъпления бяха вдъхновени от една идеология. Известен брой леви партии не намериха силата или мотивацията да осъдят предишните комунистически режими. Докладът ще даде морална подкрепа на изследователите и на неправителствените организации, които разследват комунистическите престъпения. Той може да има същия ефект като представянето на Центъра на Симон Визентал при ревизиране престъпленията на нацизма. Беше важно да бъдат отворени архивите на тайните служби в комунистическите държави, в противен случай не би било възможно да бъдат разбрани в пълна степен техните престъпления.

Повече информация за резолюцията “Нужда от международно осъждане на тоталитарните комунистически режими” можете да намерите на

http://www.clearharmony.net/articles/200601/31217.html

Забележка: Основан на 5 май 1949 г., Съветът на Европа (СОЕ) има 46 страни-членки. Щабквартирата му е в Страсбург, Франция. Съветът на Европа цели да защити човешките права, парламентарната демокрация и върховенството на закона, както и да повиши съзнанието на европейска идентичност, основаваща се на споделени ценности и прекосяване на различните култури. Най-високото тяло за вземане на решения е Комитетът на министрите, който се състои от 46 външни министри или техните заместници в Страсбург (посланици, временни представители). Европейският съд за човешки права е подчинен на Съвета на Европа.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31816-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.