Историята на китайските билки

Китайските билки били създадени от Шенг Нонг, известен в китайската история като „Буда лечителят”. В древни времена, хората в Китай не знаели как да използват билките. Шенг Нонг използвал божествени способности и превърнал стотици треви в различни билки. Той научил хората как да ги използват и ги класифицирал според вкусовете и характеристиките им.

Шенг Нонг написал книга на речена „Билково лечение”. В тази книга, той разделил билките на висок, среден и нисък клас. Имало 120 вида билки във високия клас. Те били за поддържане на добро здраве и удължаване на живота. Средният клас се състоял също от 120 вида билки. Те били употребявани за релаксация на съзнанието и повишаване на енергията в човешкото тяло. Броят на ниския клас билки бил 125. Те били използвани за медицинско лечение.

Шенг Нонг имал свръхестествени способности. Разказва се, че той имал прозрачно тяло с кристален стомах. Той дегустирал билките, изучавал ги и ги тествал. Ефективността на билките можела да бъде определена чрез тялото му. След това, той запознавал хората с тях и ги учел как да ги прилагат. Шенг Нонг направил много за повишаването здравето и виталността на хората. Поколенията след него били много облагодетелствани и го почитали като „Буда лечителят”.

Версия на английски език: http://www.pureinsight.org/node/5705

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.