Германия: В Карлсруе се проведе годишната Фалун Дафа конференция за обмяна на опит

В Карлсруе, Германия, се проведе годишната Фалун Дафа конференция за обмяна на опит в култивационната практика. Над 10 практикуващи споделиха как са открили недостатъците си и са подобрили отношенията си с други практикуващи и членове на своите семейства. Форумът се проведе на 28 декември 2009 г. Много от присъстващите споделиха, че са се облагодетелствали от срещата.

Практикуващата Ченг каза, че е дълбоко повлияна от споделянията. „Научих, че други практикуващи са се срещали с по-големи трудности отколкото аз самата и са ги преодолявали със силни праведни мисли. Запитах се защо и аз да не мога. Споделянето на една практикуваща ми направи особено впечатление. Тя запомнила Фа наизуст и когато се сблъскала с проблеми, съумявала да ги разглежда спрямо Фа. За мен това бе окуражаващо”, каза тя.

„Практикуващ, който е редактор на интернет сайт на Фалун Дафа, говори за това как да изоставим привързаността към самохвалство. „Аз имам същия проблем. Когато други практикуващи критикуват мои статии, аз много се разстройвах. От тази реч научих, че трябва да бъда обективен и да уважавам труда на редакторите, които редактират моите статии”, сподели друг китайски практикуващ.

Няколко практикуващи говориха за необходимостта да се вглеждаме в себе си. Практикуващият Джао каза, че споделянията били много полезни. „В много от тях се говореше за вглеждането в себе си. Практикуващите не се оплакват от други практикуващи и правят всичко по силите си да си сътрудничат с тях. Въпреки, че никой не е съвършен, практикуващите не се оплакват. Те гледат в себе си и се опитват да си сътрудничат”, каза практикуващият.

Вероника от Германия сподели, че речите на практикуващите й помогнали да осъзнае, че тя също е повлияна от комунистическата култура, понеже била израснала в Източна Германия. Тя каза, че съзнанието й е било промито от насилствената култура.

Дженг, който е редактор в немския в. „Епохални Времена”, каза, че от речите на практикуващите, осъзнал колко важно е да се споделя с другите. „Практикуващият, който работи за „Епохални Времена”, се сблъскал с трудности, които изпитвали и други от офиса на вестника. Той преминал този тест и споделил опита си с тях, така че другите също успели да го преминат, което допринесло и за развитието на самия вестник. Затова, като координатор, аз ще отделя повече време за споделяне по време на редовните срещи, което много ще ни помогне”, каза Дженг.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/1/1/113508.html

Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/29/215291.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.