IDG България отрази пускането на новия уебсайт "Чиста хармония"

"Българската Фалун Дафа Асоциация пуска новия си сайт, който ще бъде достъпен на 16 езика, информираха от организацията, която се занимава с практикуване на китайски методи за постигане на хармония на човека с природата. На адрес www.bg.clearharmony.net интересуващите се могат да разберат повече за техниките на Фалун Дафа. Сайтът е част от големия европейски портал на международната организация, който се посещава често от евродепутати, поради съдържащата се в него информация за преследване на практикуващите методите на Фалун Дафа от страна на китайското правителство."

Новината беше включена в дневния бюлетин на Интернет медията, който се изпраща на 3000 абонати из цялата страна. www.idg.bg

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.