Творби на практикуващи Фалун Дафа от североизточен Китай

"Праведни Богове помагат във Фа-когигирането"
"Изразяване на признателност към състраданието на Учителя"

Източник: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2003/12/14/43140.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.