Картини: „Фалун Дафа е добро” и „Медитиращо момиче”

„Фалун Дафа е добро”
„Медитиращо момиче”

Източник: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/26/102633.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.