Унгария: Фалун Гонг практикуващи участваха в здравно изложение в Кечкемет


Унгарската Фалун Дафа Асоциация получи покана за участие в здравно изложение. На него практикуващите представиха упражненията на Фалун Гонг. Събитието, организирано от хуманитарна група, се проведе в град Кечкемет на 26 юни 2010 г.

Демонстрация на упражненията на Фалун Гонг
Демонстрация на упражненията на Фалун Гонг
Изучаване на упражненията на Фалун Гонг
Демонстрация на упражненията на Фалун Гонг

Град Кечкемет е разположен на 80 км. от Будапеща с население около 100 хил. души. Целта на изложението бе да се стимулира здравословният начин на живот. Бяха представени различни физически упражнения и здравословни храни.

Практикуващите представиха традиционната практика за самоусъвършенстване Фалун Гонг, основана на универсалните принципи Истинност-Доброта-Търпение. Те разказаха и за продължаващото вече 11 години жестоко преследване на Фалун Гонг в Китай, ръководено от китайската комунистическа партия (ККП). Техният щанд привлече вниманието на много хора, удивени от упражненията и прекрасната музика, която ги съпровожда.

Много от посетителите подписаха петицията, призоваваща за спиране на преследването на Фалун Гонг. Те взимаха разясняващи истината материали и разглеждаха фотографиите, изложени на щанда. Някои се заинтересуваха от упражненията и книгите на практиката.

Версия на руски език: http://ru-enlightenment.org/docs/2010/0711/43165521.htm
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/30/226254.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.