Утвърждаване на Фа в ежедневието

На 20 юли 1999 г. китайското комунистическо правителство започна открито преследване на Фалун Гонг. Всички медии – телевизия, радио и вестници, започнаха да клеветят Фалун Гонг и практикуващите го чрез лъжи. Много хора, включително семейството и колегите ми, бяха заблудени от лъжите. Семейството ми се опита да спре практикуването ми на това, в което вярвах, чрез биене, хокане и обиждане. Бях изпращана в центрове за задържане, лагери за принудителен труд и психиатрични болници в следствие на преследването. Целият ми живот се преобърна с главата надолу.

Рецитирах лекциите от „Джуан Фалун” всеки ден в сърцето си и посрещах злото със силно съзнание и спокойно отношение, които бях постигнала по време на култивацията си във Фалун Гонг. Постепенно забелязах, че средата ми започна да се подобрява. Отидох в друг град, за да работя като служител в ресторант. Трябваше да чистя масите, да мия чинии и зеленчуци, да мета пода и т. н. Без значение колко мръсна бе работата, аз я изпълнявах съзнателно. Въпреки че работех с още няколко човека, подчинени на началника, имаше конфликти между колегите. Някои от тях вредяха на другите, за да се облагодетелстват. Стриктно следвайки принципите на Дафа, Истинност – Доброта – Търпение, рядко бях засягана от конфликти или неприятности на работното си място. Един ден на робата, началникът ми критикуваше друг служител и му каза: „Погледни неприятностите, които причини! Как може да стоиш пред мен? Срамувам се от теб.” Жената на началника ми каза: „Фалун Дафа, който практикуваш, е различен от това, което се показва по телевизията.”

Когато бях в трудов лагер, съпругът ми се разведе с мен поради големия натиск, който понасяше. Първото нещо, което направих, след като бях освободена, беше да посетя сина си. Но той не ме пусна в къщата си. Каза ми да се махна и ме наруга. Баща му му направи забележка, но той отвърна, че „Трябва да бъде така за враговете на нашата (социална) класа!” Не можех да не се разплача.


В този момент си спомних какво казва Учителят:

„Да се изтърпи с възмущение, оплакване или сълзи е търпението на обикновен човек, който е привързан към своите опасения. Да се изтърпи без никакво възмущение или оплакване е търпението на култивиращия.” („Какво е Рен (Търпение)” от „Есенция за по нататъшно подобрение”)


Спрях да плача и сърцето ми започна да се успокоява.

След известно време купих завивка за сина си, въпреки че имах малко пари. Взех завивката и малко плодове и отидох да го посетя. Когато пристигнах, изпрах спалното бельо и чорапите му и почистих обувките му. Той отново ме наруга, когато си тръгвах. Скоро пак го посетих и отново му занесох плодове и свърших домакинската работа. Накрая той поиска да говори с мен. Тогава имах възможността да споделя ценностите и принципите си. Постепенно той започна да приема мен и ценностите ми.

Един ден синът ми каза: „Мамо, Фалун Гонг е добро.” Когато го попитах защо го казва, той отговори: „Заради Фалун Гонг ти имаш благородно отношение, здравето ти се подобри и живееш живота си, съобразно принципи.”

Отношението и действията ми, които постигнах чрез култивация, утвърждават красотата на Дафа. Синът ми, родителите ми, цялото ми семейство и колегите ми от дъното на сърцата си са съгласни, че Фалун Дафа е добро.

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/7/3/226393.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.