Как древните китайци възпитавали децата си

Китай е древна цивилизация с 5000-годишна история. Китайците са известни по цял свят с това, че наблягат на „домашното възпитание“. Древните китайци учили децата си, че човек първо трябва да усъвършенства своя морал и добродетели, за да има успех в постигането на здравословен семеен живот, управляването на нацията и покоряването на враговете си. Тази древна мъдрост, изградена върху опита, се оказва от голямо значение за бъдещите поколения.

„Големи амбиции и високи цели“

Джуг Лианг (Zhuge Liang, 181-234 г.) бил известен политик и военен стратег в древен Китай. Той олицетворявал китайските добродетели на лоялност и мъдрост. Служил всеотдайно на страната си и нейния народ, работил усърдно за общото благо и се превърнал в модел за подражание на бъдещите поколения. Учил децата си да са великодушни.

На 54 години Джуг Лианг написал известната книга „Напътствия към моите деца“ и я посветил на своя 8-годишен син Джуг Чан. Книгата обобщава живота на Джуг Лианг, разказвайки за неговите преживявания. Тя също така изброява отговорностите, които носели децата му.

В книгата той моли децата си да бъдат спокойни, непрекъснато да се самоусъвършенстват и да поправят своите недостатъци. Той казва, че, за да се постигане благороден характер и висок морал, човек трябва да бъде скромен. Ако сърцето не е спокойно, човек не е в състояние да определи ясно целите си в живота и ако неговото съзнание не бъде в покой, той не може да постигне велики неща.

За да осъществи целите си, човек трябва непрекъснато да трупа знания. За да постигне истинска мъдрост, той трябва да бъде спокоен и старателен. За да постигне успех, трябва да бъде решителен.

Джуг Лианг имал големи очаквания от децата си. Те нямали светски желания, служели лоялно на страната си и имали голям принос към обществото и нацията. Спокойствието и способността да постигнат високи идеали били резултат от тяхното самоусъвършенстване и висок морал.

Безупречна репутация

Шу Миен (Xu Mian, 466-535 г.) бил политик и мъдър чиновник по времето на династията Лианг. Макар и да заемал висок пост в императорския двор, през целия си живот той бил много строг към себе си, честен във взаимоотношенията си с другите, благоразумен, пестелив, неподкупен и не придобил, нито притежавал имущество. Давал повечето от заплатата си на бедни роднини, приятели и обикновени хора, като оставал без спестени пари.

Неговите подчинени и стари приятели го посъветвали да придобие имущество за наследниците си, а той отговорил: „Другите хора могат да оставят имущество на своите наследници, аз ще оставя на моите една неопетнена репутация. Ако внуците ми са добродетелни и способни, те ще натрупат свое собствено богатство. Ако не са способни, то няма да помогне, дори и ако им оставя имущество.“

Шу Миен учил децата си да се държат добре и да имат висок морал. Веднъж той написал писмо до сина си Шу Сонг: „Нашите предци ни оставиха чиста и неопетнена репутация. Те никога не говореха за придобиване и стопанисване на лично имущество. Една стара поговорка гласи, че е по-ценно да дадеш на внуците си Книгата на знанието, отколкото да им оставиш кофа злато. След внимателно обмисляне на тези думи разбрах, че те носят дълбок смисъл. Въпреки че не съм много талантлив, имам надежди и желания. Следвам мъдростта на древната поговорка и живея според нея. Няма да спра по средата. След 30 години на висок пост в правителството някои от моите ученици и стари приятели ме посъветваха да придобия за вас земя и имущество, докато все още имам работа и власт. Отказах да взема такова предложение под внимание. Вярвам, че всички вие ще сте много облагодетелствани, ако ви оставя ценна, неопетнена репутация“.

Наследниците на Шу Миен станали известни почтени хора.

Най-важното е родителите да дават пример с това, което казват и правят. Това влияе на децата много повече, отколкото материалните вещи. Тъй като децата възприемат лесно, доброто възпитание е също от особено значение. Децата ще се сблъскват с принципи, които не разбират, но те могат да се научат чрез действително преживяване. Ето защо е важно да ги насочим правилно и да ги поведем по правилния път.

Всички родители искат да оставят на децата си най-доброто. Парите и имотите, без значение колко много са те, могат да изчезнат за един миг. Само почтеността и добротата могат действително да облагодетелстват децата. Затова родителите им трябва да проявяват далновидност и да ги учат да бъдат добродетелни и мили, да имат ясни мисли, да разграничават правилно и грешно и да изберат правилния път в живота.

Източник: http://www.epochtimes-bg.com/2010-03/2010-08-01_01_d.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.