Акварел: Практикуване на Фалун Гонг упражнения на двора

Акварел: Практикуване на Фалун Гонг упражнения на двора

Избрана от колекция картини, представени на 13 май - Световният ден на Фалун Дафа.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/5/13/116882.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/5/12/223189.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.