Картина пастели: „Неочаквана среща в провинцията“

„Неочаквана среща в провинцията“

На плаката пише „Фалун Дафа е добро“. Това е единият от начините, по-който практикуващите Фалун Гонг в Китай изразяват мнението си.

Фалун Гонг е медитативна практика, основаваща се на принципите Истинност, Доброта, Търпимост. През 1999 г. практиката е забранена в Китай и от тогава последователите й са жестоко подтискани. Много от тях са затваряни в трудови лагери, психиатрични клиники и затвори.До сега преследването е довело до смъртта на над 3 000 практикуващи Фалун Гонг.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/5/14/116995.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.