Да изоставим недоволството и да се отнасяме към приятелите практикуващи доброжелателно

Когато прочетох „Бъдете по-прилежни“, бях доста развълнуван от думите на Учителя:

„…броят животи, които трябва да бъдат спасени, преди да настъпи последният момент, не е достигнал броя, който би трябвало да бъде достигнат; и че все още има една част Дафа практикуващи, която не е в крак. Това е ключовата причина, поради която краят на това начинание все още не е настъпил.“

Тогава се замислих за последствията, които очакват практикуващите, които не се справят добре в периода на Фа-коригирането.

Започнах да практикувам Фалун Дафа през 1998 г., но тъй като вярата ми в Учителя и Дафа не беше достатъчно силна, бях арестуван и преследван. Поради натиска и изтезанията, които изживях в затвора, направих нещо, което един практикуващ не трябва да прави. Не само казах лоши думи за Учителя, но и разкрих имената на приятели практикуващи пред властите. Когато бях освободен от затвора, непрекъснато си мислих: „Никой никога няма да ми прости.“ Мислех си, че от всички, които някога са съществували, аз съм този, на когото е най-трудно да се прости.

Бях много изплашен, когато полицията ме арестува в дома ми. Когато ме разпитваха в полицейския участък, ми казаха кой им е казал за мен. Бях шокиран, защото този практикуващ беше този, на когото най-много вярвах и уважавах. Той бе смятан за най-прилежният практикуващ сред нас. По-късно го срещнах в центъра за задържане, тъй като двамата бяхме заключени в една килия. Той призна, че е дал името ми на полицията и се опита да обясни защо го е направил. Сърцето ми беше разбито. Изгубих праведните си мисли и омраза и много други негативни мисли бушуваха в съзнанието ми.

Когато и да си мислех за този практикуващ, омразата ме обгръщаше. Понякога се питах: „Искаш ли да продължаваш така? Не мога да изоставя омразата в сърцето ми, но аз трябва да се самоусъвършенствам!“ След като изучавах Фа и с помощта на приятели практикуващи, постепенно подобрих разбирането си на Фа. След много години омразата се загуби и привързаностите изчезнаха.

Открих, че егоизмът все още беше дълбоко вкоренен в мен, и осъзнах, че той е природата на старите сили. От самото начало не взимах под внимание гледната точка на другите практикуващи. Неговата природа имаше елемент на страхливост, а и той не можа да изостави привързаността към съпругата си, за която скоро се бе оженил. Всички тези човешки привързаности, които той не беше премахнал, даваха възможност на старите сили да го преследват.

Ако всички практикуващи бяха използвали праведните си мисли, за да му помогнат, резултатът щеше да е различен. Когато той е направил нещо против практикуващите и Дафа, сигурно е страдал дълбоко. Освен това, моето доверие и уважение към него също са допринесли за премеждията му, защото не трябва да има емоционални чувства между практикуващите. Само когато продължително усъвършенстваме съзнанията си и гледаме в себе си, когато срещнем трудности и премеждия, можем да останем непоколебими и спокойни.

Приятели практикуващи, които сте стъпили върху погрешния път, надявам се да носите Фа в сърцата си. Не забравяйте нашите праисторически клетви. Нека да извървим добре нашите пътища в последния етап от Фа-коригирането и да следваме Учителя към дома.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/9/120522.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/28/230250.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.