Истории от древността: „Вярата в божественото довежда до повишение“

Уей Джен бил чиновник по време на династията Тан. Един ден преди да си вземе дрямка, той чул разговор на двама по-нисши служители под прозореца си.

Единият казал: „Нашето повишение зависи от този старец (Уей Джен).“

Другият възразил, казвайки: „Не е така. Небесата определят тези неща.“

След като чул този разговор, Уей Джен решил да напише писмо до службата за управление на персонала. Той изпратил писмото по мъжа, който го нарекъл „старец“. Служителят не знаел, че писмото, на което пишело „повишение за този служител“, се отнася за него.

След като напуснал сградата, мъжът почувствал силна болка в стомаха. Той помолил колегата си, с когото говорили под прозореца на Уей Джин, да достави писмото.

На следващия ден от службата за управление на персонала съобщили официално, че мъжът, който вярвал в небесата ще бъде повишен.

Чувайки това, Уей Джен се почувствал объркан и попитал двамата служители какво се е случило. След като научил, че писмото е било доставено от грешния човек, той въздъхнал и казал: „Изглежда, че наистина е така – дори кариерата ни се определя от небесата!“

Версия на английски език: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24716/

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.