Русия: Фалун Дафа практикуващи участват в детското здравно изложение в Москва

Двадесет и третото детско здравно изложение се проведе в Изложбения център в Москва. Местни Фалун Дафа практикуващи участваха в събитието, което се проведе от 3 до 7 ноември 2010 г. Щандът на практикуващите беше украсен с много снимки, показващи как Фалун Дафа е приветстван в над 100 страни по света от 100 милиона практикуващи. Местната Фалун Дафа Асоциация участва в събитието два пъти годишно.

Организаторите на детското здравно изложение споделиха, че много от участниците са дошли само за да продадат продуктите си, а някои от изложените продукти могат да имат лошо въздействие върху децата. Един от организаторите забеляза, че Фалун Дафа Асоциацията няма никаква религиозна принадлежност, освен това не преследва нито политически, нито комерсиални цели, защото е една автентична и чиста практика, която е необходима, както за децата, така и за техните родители. Организаторите бяха впечатлени и предложиха на Асоциацията да заплати много нисък наем за щанда.

Фалун Дафа Асоциацията получи диплома за признание за участието си на детското здравно изложение

Фалун Дафа Асоциацията получи диплома за признание, в която бе приветствано участието на Фалун Дафа в детското здравно изложение, организирано от управата на Москва.

Много хора се спряха на щанда на Фалун Дафа

Всеки ден практикуващите представяха на сцената „Танцът на лотосите“, откъси от песни и Фалун Гонг упражненията. На един голям екран се прожектираше запис на упражненията, демонстрирани от Майстор Ли. Практикуващите раздадоха и много дискове със запис на упражненията, дискове, разкриващи истината за преследването на Фалун Гонг, календари и въвеждащи материали за практиката. По време на събитието много хора научиха упражненията. Много деца дойдоха на щанда, за да научат как се правят лотоси от хартия. Мястото за сгъване на хартиени лотоси бе най-посещаваното по време на изложението.

На централната сцена практикуващи демонстрираха упражненията на Фалун Дафа

Всеки ден все повече хора посещаваха щанда на Фалун Дафа. Много деца и техните майки оставаха на щанда, докато не завърши изложението.

По време на детското здравно изложение, в друга зала, бе организирано и друго здравно изложение. Практикуващите представиха Фалун Дафа и бяха много топло приветствани и на него.

Версия на английски език: http://clearwisdom.net/html/articles/2010/11/11/121361.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/11/10/232291.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.