Моят опит от самоусъвършенстването, помагайки при изложбите „Истинност – Доброта – Търпение“

Представен на Европейската Фалун Дафа конференцията за обмяна на опит, 2010 г.
 

Уважаеми Учителю,
уважаеми приятели практикуващи,

Казвам се Емико и получих Фа преди 15 месеца. Бих искала да споделя опита си от самоусъвършенстването, помагайки на три изложби „Истинност – Доброта – Търпение“, които бяха проведени в Обединеното кралство тази година.

Първата изложба беше проведена в старата област на столицата, свързвана с английските крале Джордж – известна с художници, писатели, музиканти и новаторски учени от няколко века. Мястото имаше посещавано кафене и провеждаше много събития; посетителите им често идваха и на нашата изложба. Но галерията беше прекалено малка, за да изложим всички седем теми. Заради това, много художници коментираха, че не могат да усетят целия сюжет, не могат да разберат темите или чувстваха, че художественото оформление е непрофесионално. След известно време се отказахме да представяме темите. При тези обстоятелства, открихме, че посетителите реагираха по-добре, когато им се позволяваше просто да се отнасят до отделни картини и сами да свързват собствените си изживявания от картините. Но ние вярвахме, че е желание на Учителя да използваме целия сюжет на седемте теми, за да достигнем до съзнателните същества, и чувствахме, че сме разочаровали Учителя в това отношение. За да успеем, можехме само да изчистим сърцата си и изцяло да вярваме в Учителя да аранжира нещата както трябва.

Учителят е казал: „Хората в този свят дойдоха тук заради Фа.“ („Преподаване на Фа на срещата на „The Epoch Times“, 2009 г.“)

Както художници, така и много хора от различни културни, духовни и политически среди, дойдоха да научат истината. Те прекараха дълго време, разглеждайки картините. Някои съзнателни същества бяха дошли специално, за да получат Фа. Веднъж, галерията остана празна, затова започнахме да изпращаме праведни мисли. Скоро след това, една възрастна дама влезе, попита за Фалун Дафа и седна за доста време, спокойно четейки „Джуан Фалун“. Галерията скоро се напълни отново и след като възрастната жена си тръгна, влезе млад мъж, взе „Джуан Фалун“ и не помръдваше, погълнат от четенето. Сцената беше много трогателна. Почувствах присъствието на Учителя и Неговото велико състрадание при предлагане спасение на всички същества.

Друг въпрос е важността да бъде дадено пространство на съзнателните същества да се свържат с картините и да се позволи на изображенията да изразят себе си. Картините съдържат силата на Фа и могат сами силно да докосват сърцата на хората. Учителят използва следната ситуация, за да подобри характера ми и да ми помогне да премахна привързаности. Веднъж, започнах да развеждам млада дама и да й разказвам за всяка от картините. След като видя само половината от картините, осъзнах, че тя се чувства неловко, тогава тя се извини и бързо си тръгна. По-късно влезе възрастен мъж, който имаше проблеми със зрението. Той използваше лупа, за да прочете информацията на стените. Почувствах се загрижена за него и предложих помощ, а той започна да обсъжда много исторически въпроси и корупцията в политиката, по начин който ми беше трудно да разбера. Почувствах се сякаш бях разменила ролите с младата жена и ми беше малко неловко. Тогава разбрах, че съм притиснала младата дама прекалено много.

Начинът ми на мислене не беше правилен; аз утвърждавах себе си, вместо да утвърждавам Фа и безкористно да изпълнявам ролята си. След като разбрах, мъжът стана много дружелюбен и ми благодари за изслушването.

Втората изложба се проведе в град с голяма сцена за изкуство и култура и различни изобретателни хора. Галерията беше близо до оживен пазар в центъра на града, с постоянен поток от минувачи, на който раздавахме брошури. На фасадата на сградата, в която се проведе изложбата, девет малки лотоса са били оформени върху стената, когато сградата е била строена. Това беше място със силна предопределеност и картините от всички седем теми можеха да бъдат изложени.

Една сутрин влязохме в изложбата веднага след праведните мисли в 5:00 часа, рецитирайки „Луню“. В галерията направихме упражненията близо до картините от първата тема и изпратихме праведни мисли. Беше много уникална, чиста среда; пространството бе изпълнено с характеристиката Джън-Шан-Рен (Истинност-Доброта-Търпение). Започвайки деня така и изчиствайки пространството донесе добри резултати. Докато закусвахме след упражненията, посетители започнаха да влизат, въпреки че още не бе дошло времето за отваряне. Те изглеждаха отпуснати и спокойни.

През целия ден се сменяхме да изпращаме праведни мисли или изпращахме праведни мисли като група, за да елиминираме всички намеси. Това имаше силен ефект и позволи на съзнателните същества с предопределени връзки да дойдат, и непрекъснато прочистваше средата и самите нас.

Друг важен въпрос е усъвършенстването на речта по време на изложбата. Веднъж, практикуващ дойде да ме попита по въпрос, който особено го интересуваше. Местният координатор открито ни каза: „Отидете отвън, ако смятате да говорите за лични неща. Ако практикуващите говорят за неща, които не са свързани с Фалун Дафа, хората не влизат; те ще изпуснат възможността си – и ще видите ясен пример за това точно сега!“ Имаше млада двойка, която гледаше нашия банер и се колебаеше пред вратата. След няколко секунди те се обърнаха и си тръгнаха, вместо да влязат.

Учителят казва: „Когато съзнанието на самоусъвършенстващ се отдели от Фа, злото ще намери пътя си да влезе.“ („Преподаване на Фа на конференцията във Флорида, САЩ“). Когато помагаме в някакъв проект, нашите сърца и съзнания трябва да са фокусирани само върху това да помогнем на Учителя да спаси съзнателните същества. Само когато нашите съзнания се основават на Фа, ние можем да отговорим на стандартите, да си сътрудничим добре и да имаме добър ефект.

Последния ден помагах при раздаването на последните брошури. Разговарянето с минувачите и упътването им към галерията имаше много добър ефект и увеличи броя на посетителите. Някои хора се спираха и казваха колко красива и силна е изложбата. Един местен жител каза: „Ще ни липсвате, когато си отидете!“ Изложбата наистина докосна сърцата на съзнателните същества и хиляди хора дойдоха да видят картините.

За третата изложба, приближавайки дните, в които трябваше да помагам, станах много заета с работа и Дафа проекти и се чувствах съкрушена от липса на време. Самоусъвършенстването ми изоставаше, защото не можех да отделя време да изучавам Фа. Тогава депресията бавно допълзя и за първи път откакто получих Фа, почувствах песимизъм. Чувствах, че е привързаност, но не можех да променя тежестта му. По време на пътуването си до галерията, планирах да използвам времето си да изучавам Фа, но тъй като не бях спала няколко нощи, не можах да остана будна.

Учителят казва: „Независимо колко сложна е обстановката, независимо колко заети сте, не можете да забравяте да изучавате Фа. Трябва да изучавате Фа, защото той е абсолютната, фундаментална гаранция за вашето подобрение.“ („Преподаване на Фа на конференцията във Флорида, САЩ“)

Поставихме голям банер в центъра на града и бяхме помолени да раздадем брошури. Липсваше ми увереност и се чувствах нерешителна. Много хора отказваха брошурите, когато им ги предлагах. Когато се опитах да изпращам праведни мисли, не можех да го направя както трябва. След известно време, практикуващ ме извика и първата мисъл, която имах беше: „Той ще ме отпрати, защото не върша добра работа!“ Бях шокирана, когато се вгледах в себе си и видях манталитета си да се защитавам и споря. Беше доста ужасно. Практикуващият просто ме попита дали искам нещо за обяд. Неговата доброта ме успокои и ми напомни – „Ние сме едно тяло при помагането на Учителя да спаси съзнателните същества.“ Открих егоистичните си привързаности. Бях изпълнена с мисли за това колко аз жертвах и допринасях за Дафа, дали моето самоусъвършенстване беше добро или лошо, дали аз бях способна или не; осъзнах също, че самодоволството ми се бе превърнало в депресия. Почувствах се засрамена като видях колко много се бях отдалечила от Фа и солидния път на самоусъвършенстване.

Когато праведните ми мисли постепенно станаха по-силни, тялото ми изпита силна енергийна топлина. Със спокойствие, автоматично бях заведена до определени хора, които често не само приемаха брошури, но показваха и голям интерес. Или пък лесно забелязвах китайци, които идваха към мен. Когато подавах брошура, изпращах праведни мисли, за да разчистя всяка намеса, осъществявах контакт с очите и директно отивах да помогна за спасяването на това съзнателно същество. Понякога чувствах, че път от светлина ще се отвори между нас. Но когато раздавах брошури, използвайки човешки разбирания, не следвах подредбите на Учителя. Ако станех нетърпелива, лесно пропусках някои китайци или професионалисти от висшата класа и жизненоважните възможности щяха да бъдат пропуснати. Или ако станех невнимателна, информацията беше отхвърляна.

Следвайки подредбите на Учителя, много чудеса се случиха. Веднъж китайка мина покрай мен от другата страна на тротоара. Когато я забелязах, изпратих праведни мисли. Тя внезапно спря и отдели време да си поправи обувката и аз успях да я достигна. Жената беше добросърдечна и се заинтересова от изложбата. В други случаи, след като изпращах праведни мисли за китайци, които бяха на известно разстояние, тълпа от хора блокираше пътя им и те минаваха пред мен, така аз лесно можех да им раздам брошури. Понякога се събирахме и рецитирахме „Луню“. Ефектът беше много силен. Много хора – западняци и китайци – бяха привличани от нашия банер, докато рецитирахме Фа. Те бяха много заинтересовани от изложбата и ни благодариха. Някои западняци също идваха директно при нас, искаха брошури и питаха за посоката до галерията.

Мястото на тази галерия беше доста необичайно, тъй като мястото за изложбата бе няколко етажа над нощен клуб. Беше близо до центъра, надолу по задна улица, където района беше доста потиснат. Но ние трябва да вярваме в подредбите на Учителя. Собственикът на клуба беше непредубеден и честен човек. На вътрешната стена на клуба, беше поставил една дума с големи букви – „Толерантност“. Той търсеше истинско изкуство от много време. Веднага след като старите изложби били разчистени, мястото било препоръчано на нашия координатор и той се свърза със собственика, който веднага прие. В намирането на място или при помощта за изложбата, когато следваме подредбите на Учителя, нещата вървят много гладко.

Качеството на посетителите на изложбата беше много добро, с много ключови хора, които приеха поканите си. Повече хора посетиха изложбата през последните почивни дни, отколкото през всички други почивни дни взети заедно. Последния ден много практикуващи дойдоха и безкористно помогнаха по свой собствен начин. Достатъчното хора и силното праведно поле предизвикаха истинска разлика. До късно през нощта сваляхме картините. Почувствах се силно трогната да видя посвещението на всеки практикуващ и да преживея това всички да работим добре заедно като едно тяло.

Надявам се всички да можем да си сътрудничим по-добре и да изпълним нашите обети, помагайки на Учителя да спасява съзнателни същества, като изкуството на Истинност – Доброта – Търпение продължи да пътува до повече области.

Благодаря ти, Учителю.
Благодаря ви, приятели практикуващи.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.