Турция: Местните жители хвалят изложбата „Истинност – Доброта – Търпение“

От 1 до 7 януари 2011 г. изложбата „Истинност – Доброта – Търпение“ бе представена за втори път в Истанбул. Картините бяха изложени в сградата на местната управа на Кадикой и спечелиха похвалите на управници и местни хора.

Кметът на област Кадикой, г-н Селами Озтурк, и практикуващи

Следобеда на 5 януари областният кмет, г-н Селами Озтурк, дойде в изложбената зала. След като разгледа картините, той поиска да се снима с практикуващите, за да изрази подкрепата си. Практикуващите изразиха искрена признателност за подкрепата и помощта на местната управа, които направиха възможно представянето на изложбата. Когато си тръгваше, г-н Озтурк получи материали с повече информация за Фалун Гонг и ръчно направен лотос.

Посетители на изложбата
Практикуващи разказват за картините на посетители

Охраната на сградата подкрепи силно изложбата.

Посетителите на изложбата бяха хора от различни групи и организации, които идваха на срещи в сградата, както и местни жители. Картините представиха красотата на Фалун Дафа и огромната доброта и търпение на Фалун Дафа практикуващите, изправени пред преследване. Творбите докоснаха сърцата на посетителите и спечелиха висока оценка от много хора. В същото време почти всички посетители осъдиха китайската комунистическа партия за нейното потисничество на праведната вяра и за преследването на честни и добри китайски Фалун Дафа практикуващи.

Местните Фалун Дафа практикуващи развеждаха посетителите. Те представяха историите зад картините и се съсредоточиха върху 11-годишното преследване на Фалун Гонг, провеждано от китайската комунистическа партия. Много посетители бяха трогнати до сълзи от картините, представящи изтезанията на практикуващи.

Изложбата спечели похвали и подкрепа от местни държавни служители. След като охраната на сградата научи за Фалун Дафа и за усилията на практикуващите, те предложиха голяма подкрепа. Част от персонала на сградата посети изложбата и по-късно доведоха семействата и приятелите си. Някои идваха и искаха повече материали, разясняващи истината за преследването.

Много посетители оставиха послания в книгата за гости, подкрепяйки усилията за спиране на преследването.

От 2004 г. международната изложба „Истинност – Доброта – Търпение“ е представяна повече от 200 пъти в над 40 страни. Тя се състои от творби на над дванадесет художника.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/1/16/122523.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/12/土耳其民众赞誉真善忍美展(图)-234778.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.