Историите за 12-те животни в китайския зодиак

Преди много, много години Нефритеният император в небесата празнувал рождения си ден. За жалост по онова време нямало начин за отброяване на годините, така че той не можел да е сигурен за възрастта си. Тогава решил да измисли метод за отмерване на годините…

Изпратил слугата си в гората да обяви, че ще има състезание сред животните със специална награда за дванадесетте победители. Когато животните чули новината, всички се зачудили каква ще е наградата.

12-те животни в китайския зодиак. (художник Zhiching Chen, Epoch Times)

В деня на състезанието императорът пристигнал в златна колесница. Когато прочистил гърло, за да заговори, животните се смълчали. „Ще има състезание за преплуване на реката. Първите дванадесет животни, които достигнат отсрещния бряг, ще получат по една година, на която ще дадат името си. Първата ще носи името на първото преминало реката животно и така нататък“, казал императорът.

В деня на състезанието животните се наредили на стартовата линия. Със спускането на флага състезанието започнало и животните се втурнали през реката. Начело били котката и плъхът, но скоро осъзнали, че разстоянието било по-голямо, отколкото си мислели. Всъщност изглеждало много опасно. Те се чудели какво да направят, когато пристигнал волът. Внезапно на плъха му хрумнала идея: „Хей, имаш ли нещо против да ни пренесеш през реката?“, попитал той. Волът бил добро животно, така че с готовност се съгласил.

Котката и плъхът скочили на главата му и тримата прекосили реката заедно. Точно когато щели да излязат на брега, плъхът скочил от главата на вола, ставайки първият прекосил реката.

„Поздравления! – казал императорът. – Първата година ще носи твоето име.“ Волът бил бесен, че са го измамили, но като второто прекосило реката животно получил втората година.

Изминало много време до пристигането на тигъра, изтощен от трудното преплуване. Императорът бил доволен от усилията му и именувал третата година на него. Тигърът бил последван от заека, което учудило императора. „Всеки знае, че зайците не умеят да плуват. Ти със сигурност си си послужил с измама!“ Заекът обяснил, че наистина не може да плува, но успял да прекоси реката, скачайки от камък на камък и плавайки на дънер. Това впечатлило императора и той му присъдил четвъртата година.

Императорът бил възхитен от видяното дотук. Всички животни показали огромна находчивост при пресичането на реката, но той очаквал драконът, който можел и да лети, и да плува, да спечели състезанието с лекота. Драконът обаче не се мяркал никъде. Точно тогава над животните се спуснала сянка, когато той се спуснал на земята. „Най-накрая успя. Къде беше?“, попитал императорът. „Трябваше да донеса дъжд и тогава видях заек, който се опитваше да прекоси реката върху дънер, така че трябваше да предизвикам малко вятър, за да му помогна“, отвърнал драконът. „Много добре. Ти си петото животно, така че получаваш петата година“, казал императорът.

Пристигналите животни се събрали на брега и гледали как останалите състезатели прекосяват реката. Не след дълго се появил конят. Той плувал с бясна скорост и тъкмо щял да стъпи на брега, когато една змия пропълзяла изпод копитата му. Конят бил толкова изненадан, че шокиран отстъпил назад, позволявайки на змията да пропълзи през линията на шесто място. Конят станал седми и бил доволен и на това.

Тогава последвала най-удивителната гледка от този удивителен ден – петел, маймуна и коза, плаващи заедно на сал. Петелът бил намерил сала, а другите двама му помагали в насочването и разчистване на тръстиките. Когато най-после стъпили на брега, императорът бил възхитен. „Никога не съм виждал такава забележителна проява на работа в екип!“ И с това присъдил на козата осмата година, на маймуната – деветата, а на петела – десетата.

Изминало много време до пристигането на следващото животно. Императорът вече започвал да се чуди дали ще има и други животни, които да успеят да прекосят, и дали не е направил предизвикателството твърде голямо. Но тревогата му била напразна, защото точно тогава се появило кучето, наближаващо брега. То обяснило, че водата била толкова чиста, че не устояло да се изкъпе в нея. Императорът се засмял и му присъдил единадесетата година.

И така, оставало да се види кое животно ще спечели последното място. Участниците обсъждали въпроса, когато на брега се появило прасе и спечелило дванадесетата година. Зазвучали фанфари и императорът заговорил: „Поздравления на животните, които успяха да прекосят реката. Имената ви ще бъдат запомнени завинаги, поради удивителните ви усилия днес“, казал той.

Но какво станало с котката, която седяла на главата на вола? Плъхът я изтласкал обратно в реката и тя била отнесена обратно на другия бряг, и оттогава котките и плъховете са врагове.

Животни, избрани да охраняват двореца

За дванадесетте животни има и друга история, известна сред китайците от народността Хан. Според нея Жълтият император (2697-2599 пр. Хр.) обявил, че ще избере 12 животни за охранители на двореца.

Много животни се заинтригували и се записали в състезанието. Котката помолила плъха да я запише, но той забравил и тя не могла да участва; намразила го за това и оттогава те станали врагове.

Слонът дошъл, за да се включи в надпреварата, но плъхът се наврял в големия му нос и го отклонил от пътя му. По време на състезанието волът взел преднина. Така че плъхът се покатерил на гърба му и със скок преминал линията пръв. Волът застанал на второ място. Тигърът, наричан „кралят на планината“, достигнал целта непосредствено след него.

Заекът изскочил пред лицето на дракона и препречил пътя му; така драконът пристигнал след него. Това направило дракона пети и той бил много сърдит на заека.

Кучето ухапало заека по крака, докато тичали. Затова то било наказано и класирано на единадесето място след змията, коня, козата, маймуната и петела. Прасето спечелило дванадесето място.

Така били избрани дванадесетте животни и редът им станал плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче и прасе.

Източник: http://www.epochtimes-bg.com/2011-01/2011-01-23_01_et.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.